Zmiany % produktów oszczędnościowych w ING

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zmienia oprocentowanie kont oszczędnościowych w PLN i lokat terminowych w PLN. Dodatkowo bank uruchamia kolejne specjalne oferty oszczędnościowe, w tym nową ofertę IKZE Bonus. Zmiany i oferty specjalne dostępne dla klientów indywidualnych od 13 września br.

Oferty specjalne

Bank proponuje Klientom indywidulanym kolejne edycje oszczędnościowych ofert specjalnych:

  • „Bonus na start” - dla nowych klientów, którzy jeszcze z ING nie oszczędzają. Oprocentowanie 7,0% dla kwot poniżej 400 tyś przez 4 miesiące od założenia konta. Po zakończeniu oferty obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe 1,50%
  • „OKO Bonus”- dla klientów, którzy już z ING oszczędzają. Oprocentowanie 7,0% dla Nowych środków dla kwoty do 400 tyś przez 4 miesiące od założenia konta, oferta dla posiadaczy Mojego ING, powyżej 400 tyś oraz w przypadku środków niestanowiących Nowych środków oprocentowanie 1,50%

Z ofert będzie można skorzystać do 10 października 2022 r.

ING wspiera obecnych i nowych klientów również w odkładaniu na emeryturę dlatego uruchamia ofertę specjalną „IKZE Bonus” z oprocentowaniem 8% na IKZE oszczędnościowym, dla nowych środków, do kwoty 7 106,40 zł, do końca roku!

Zapisy trwają od 13 września do 31 grudnia 2022 r.

Konta oszczędnościowe

ING podnosi oprocentowanie środków na rachunkach Smart Saver oraz Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Oszczędności na rachunku Smart Saver w kwocie do 5 000 zł będą oprocentowane na poziomie 5% (obecnie 4%), a dla kwot powyżej 5 000 zł na poziomie 1,5% (obecnie 1%). Środki zgromadzone na IKZE będą oprocentowane na poziomie 4% (obecnie 3%).

Rachunek Smart Saver umożliwia oszczędzanie niewielkich kwot przy okazji wykonywania transakcji płatniczych. Posiadacz Smart Saver może wybrać jeden z dwóch sposobów wyliczania odkładanej kwoty: zaokrąglenie kwoty transakcji lub procent od kwoty transakcji jaki będzie się odkładał z konta osobistego.

Bank podwyższa również standardowe oprocentowanie na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w PLN i Otwartym Koncie Oszczędnościowym Premium w PLN. Będzie wynosić 1,5% bez względu na kwotę oszczędności.

Oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku.

Lokaty terminowe

ING podnosi oprocentowanie na Lokatach terminowych w PLN:

  • Lokata terminowa 3M w PLN, oprocentowanie stałe: stawka 1,5 %
  • Lokata terminowa 6M w PLN, oprocentowanie stałe: stawka 2%
  • Lokata terminowa 12M w PLN, oprocentowanie stałe: stawka 2,5%

Oprocentowanie jest stałe, obliczane w skali roku.