Kongres Modelowania Ryzyka z ING

Akcje marketingowe i promocje ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski, ING Hubs Poland, oraz Advanced Trainings zapraszają ekspertów instytucji finansowych oraz firm konsultingowych na Kongres Modelowania Ryzyka. Kongres odbędzie się 29-30 września, w Warszawie, w Elektrowni Powiśle.

Kongres Modelowania Ryzyka skupia ekspertów instytucji finansowych oraz firm konsultingowych w celu wspólnej dyskusji o szansach i wyzwaniach w procesie modelowania ryzyka, jakie wynikają z dostępności lub braku dostępności danych, nowych technologii, nowych standardów, metod i technik modelowania, dynamicznie zmieniającego się otoczenia makro oraz wymogów regulacyjnych.

Główne tematy, jakie zostaną poruszone na kongresie to:

  • MODELE IFRS9
  • REKOMENDACJA R
  • IMPLEMENTACJA MODELI IRB
  • MARGINES OSTROŻNOŚCIOWY (MOC)
  • MACHINE LEARNING W MODELOWANIU RYZYKA KREDYTOWEGO
  • ESG I TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH

Podczas Kongresu w panelach i prezentacjach wezmą udział eksperci z Grupy ING w tym z ING Hubs Poland i ING Banku Śląskiego.

Udział w Kongresie jest płatny, a zapisać można się tutaj: https://advancedtrainings.pl/kongres-modelowania-ryzyka-29-30-09-2022-warszawa/