ING wspiera klientów w redukcji emisji CO2

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski wspiera klientów w redukcji ich emisji CO2 do środowiska. Bank zawarł „Green Guarantee Agreement” ze spółką Saint-Gobain na gwarancje bankowe w wysokości 48 milionów złotych.

ING Bank Śląski wystawił trzy e-gwarancje zabezpieczające zobowiązania Saint-Gobain wynikające z umowy wirtualnego zakupu energii elektrycznej (PPA) wobec farm wiatrowych zlokalizowanych w 3 różnych miejscach w Polsce. Umowa z klauzulą „pay as produced” gwarantuje spółce dostęp do czystej, w 100% zielonej energii aż przez 15 lat. Kontrakt – począwszy od 2025 roku – pokryje prawie 45% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Pozwoli on zmniejszyć emisję CO2 o 135 000 ton rocznie, co odpowiada blisko 20% emisji Saint-Gobain z zakresu 1 i 2 w Polsce oraz 4% emisji CO2 Saint-Gobain z zakresu 1 i 2 w Europie. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej z 20 turbin wiatrowych o mocy zainstalowanej ok. 52 MW wynosi ok.190 GWh. Mogłaby ona zasilić każdego roku aż 100 000 średnich polskich gospodarstw domowych. To jedna z pierwszych i największych umów tego typu w Polsce.

– Finansowanie proekologicznych inwestycji to dla nas bardzo ważny kierunek działania, który konsekwentnie realizujemy. Wspieramy klientów w ich transformacji klimatyczno-energetycznej, finansowaniu proekologicznych inwestycji oraz spełnianiu nowych wymogów i zobowiązań. Sektor finansowy jest kluczowym elementem procesu transformacji. Działamy też dając przykład – sami kupujemy energię wyłącznie z odnawialnych źródeł, dążymy do osiągnięcia zeroemisyjności netto w zakresach 1. i 2. do 2030 roku oraz pozostałych celów naszej strategii ESG – podkreśla Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Umowa przyczynia się do realizacji celu Saint-Gobain, jakim jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także wpisuje się w wizję Grupy, jako światowego lidera w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa. Jednocześnie wspiera globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony zasobów naturalnych.

 

Materiały do pobrania