Kolejna praca w Galerii Podgląd

Galeria jednej pracy Podgląd to wyjątkowe miejsce stworzone przez ING. Najmniejsza galeria sztuki w Warszawie mieści się w witrynie od strony ulicy Waryńskiego. Można w niej zobaczyć mały fragment kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, która znajduje się w biurach banku.

Ekspozycja Galerii Podgląd regularnie się zmienia, aby pokazać jak ciekawe i różnorodne są zbiory Fundacji Sztuki ING. Pierwszy obraz, wybrany przez pracowników ING, został odsłonięty pod koniec lipca tego roku.

Drugą już pracą, która pojawi się w Galerii Pogląd jest Noblesse oblige autorstwa Slavs and Tatars. Artyści powiększają niepozorną tutkę z pestkami dyni do wymiarów ponad dwumetrowego wełnianego dywanu. W ujęciu Slavs and Tatars uliczna przekąska staje się międzynarodowym symbolem klasy pracującej – prekariatu, który zastąpił XX-wieczny proletariat. Na gazecie wydrukowane są napisy w alfabecie łacińskim i cyrylicy. Nagłówek głosi po francusku: „Noblesse oblige, précariat exige” – „szlachectwo zobowiązuje, prekariat wymaga”.

 Razem z Fundacją działamy bardzo konsekwentnie i wciąż szukamy pomysłów na rozwój. Stąd wystawy i projekty takie jak Galeria Podgląd. Chcemy dzielić się zbiorami sztuki i przybliżać ułamek naszej kolekcji. Tym samym możemy wesprzeć nie tylko promocję obiecujących artystów i artystek, a przede wszystkim propagować ideę kolekcjonowania sztuki zarówno korporacyjnego czy instytucjonalnegopodkreśla Ewa Łuniewska, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Zależy nam, aby dzieła z naszej kolekcji zatrzymały widzów – wywoływały ciekawość, emocje, skłaniały do dyskusji. Praca, którą teraz prezentujemy jest tego doskonałym przykładem, wydaje się być bardzo na miejscu – szczególnie teraz, gdy tak dużo rozmawiamy o naszej społecznej odpowiedzialności wyjaśnia Kamila Bondar, prezeska Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Slavs and Tatars to międzynarodowy kolektyw artystyczny założony przez Kasię Korczak i Payama Sharifiego. W centrum ich zainteresowań znajduje się obszar geograficzny „na wschód od byłego Muru Berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru Chińskiego” z jego mieszanką kultur, języków i religii. Interdyscyplinarna praktyka Slavs and Tatars bazuje na pogłębionym researchu – ideologii, systemów filozoficznych czy językowych. Pracują w cyklach tematycznych, które prezentują w formie wystaw, książek i wykładów performatywnych. Powagę poruszanych tematów przełamują poczuciem humoru, którego nośnikiem jest język i specyficzne zderzenie ważkich treści z lekką formą. Tworzone przez Slavs and Tatars obiekty i instalacje są wykonywane zarówno w tradycyjnych technikach rzemieślniczych ze szlachetnych materiałów, jak i maszynowo przy użyciu środków masowej produkcji. Ta dbałość o formę jest wyrazem krytycznego namysłu nad kwestiami globalizacji i homogenizacji kultury. Slavs and Tatars swoją działalność określają mianem „archeologii codzienności”.

Galeria Podgląd znajduje się w witrynie budynku Plac Unii City Shopping od strony ulicy Waryńskiego i jest dostępna 24/7.

Więcej o kolekcji i Fundacji Sztuki Polskiej ING: https://ingart.pl/pl/main

Materiały do pobrania