ING z tytułem Lidera ESG

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Podczas II edycji konkursu Liderzy ESG bank zdobył pierwsze miejsce, a tym samym tytuł diamentowego lidera w kategorii Strategia ESG. Konkurs jest organizowany przez GPW, NN Investment Partners TFI oraz PwC.

 „Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

ING Bank Śląski został wyróżniony za strategię ESG, którą zmienia nie tylko własną organizację, ale przede wszystkim wspiera klientów w ich transformacji środowiskowej. Kapituła doceniła ING również za podejmowanie działań na rzecz ograniczenia własnego niekorzystnego działania na środowisko oraz budowanie świadomości pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na podjęte w Deklaracji Ekologicznej ING zobowiązania: finansowanie OZE oraz projektów proekologicznych, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe, finansowanie elektromobilności. Kapituła doceniła również Program Grantowy wspierający  innowacyjność małych firm i naukowców, którzy działają na rzecz klimatu. Zdaniem Kapituły, ING dostosowuje własne struktury organizacyjne, tak aby zagadnienia ESG na stałe weszły do ładu korporacyjnego banku i umożliwiły realizację jego ambitnych celów ESG.

Strategia ESG jest elementem naszej strategii biznesowej, wynika wprost z misji naszego banku oraz wartości, którymi się kierujemy. Wiemy, że od dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat jutra i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Strategia ESG pozwala nam wyznaczyć jasny kierunek działań oraz cele, które będziemy realizować w najbliższych latach: dla siebie, klientów, społeczeństwa i zrównoważonego świata. To drogowskaz - dla nas wszystkich, całej Grupy Kapitałowej ING. Dlatego bardzo nas cieszy nagroda główna właśnie w tej kategorii. To nie tylko zaszczyt, ale także zobowiązanie do dalszych aktywnych działań, bo przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność – Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim.

W pierwszej kolejności zgłoszenia konkursowe oceniał Zespół Analityczny, na co dzień zajmujący się analizą ESG i zrównoważonym rozwojem. Następnie, wyniki analizy ilościowej i jakościowej zostały poddane ocenie kapituły, złożonej z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu, która podejmowała decyzje większością głosów.

Więcej informacji: www.pwc.pl/pl/liderzy-esg.html

Materiały do pobrania