Cyberbezpieczeństwo – najnowsze badania ING

Ankiety i badania,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Tylko 14% Polaków bardzo dobrze wie, co zrobić w przypadku, gdy padną ofiarą oszustwa internetowego – 43% nie ma rozeznania, jak się wówczas zachować – takie wnioski płyną z najnowszego badania ING nt. cyberbezpieczeństwa.

Jesteśmy coraz bardziej aktywni on-line

Z najnowszych badań ING wynika, że jesteśmy coraz bardziej aktywni w internecie. To, co mocno przyspieszyło w czasie pandemii, dalej się rozwija. Polacy częściej  niż przedtem – zaczęli studiować lub pracować online (59% badanych), załatwiać sprawy urzędowe (54%), robić zakupy, w tym ubrania, ale również jedzenie (53%). Pozostałe aktywności takie jak rekreacja, poszukiwanie informacji, aktywności społeczne czy płatności również rozwinęły się online, chociaż oczywiście większość osób korzystała z nich już przed pandemią. Najpopularniejsze czynności wykonywane przez Polaków w internecie to płatności (87%), wyszukiwanie informacji lub aktualności wskazuje 85% badanych, a zakupy wybiera 79% ankietowanych. Jednocześnie aż 70% Polaków uważa, że liczba cyberataków dziś wzrasta, a prawie połowa badanych (44%) twierdzi, że padło ofiarą oszustwa online lub zna kogoś, kto doświadczył cyberataku.

 Czy czujemy się bezpiecznie w sieci?

W kontekście finansów około połowa Polaków czasami martwi się o swoje bezpieczeństwo w internecie, a 6% takie obawy odczuwa stale. Co więcej, tylko 11% młodych ludzi w wieku 18-24 lat deklaruje, że zawsze czują się bezpiecznie w internecie. Polacy czują się najbezpieczniej, gdy płacą gotówką, a w dalszej kolejności podczas transakcji kartą i przez bankowość internetową.

Aż 71% Polaków uważa, że posiada pewną wiedzę, jak zachować się w przypadku cyberataku, jednak dostrzega w niej braki – respondenci oceniają ją jako średnią. Tylko 14% Polaków bardzo dobrze wie, co zrobić w przypadku, gdy padną ofiara oszustwa internetowego – 43% nie ma rozeznania, jak się wówczas zachować.

Spośród wszystkich cyberzagrożeń Polacy najlepiej znają: phishing (64%), złośliwe oprogramowanie (64%) i kłamstwa internetowe (63%). Oszustwa te należą także do najczęściej doświadczanych.

Aby chronić się przed oszustwami internetowymi 71% Polaków twierdzi, że nie klika w podejrzane linki. 64% uważa na otrzymywane maile lub połączenia telefoniczne to najczęstsze środki stosowane przez Polaków w celu ochrony przed oszustwami internetowymi, a 61% nigdy nie podaje danych płatniczych, osobowych poza autoryzowanymi aplikacjami lub stronami internetowymi.

Badanie ING Consumer Survey – cyberbezpieczeństwo” zostało zrealizowane przez Ipsos Holandia w dniach 28.10-07.11. Badanie zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków, n=1003.  Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI)

Materiały do pobrania