ING po raz trzeci z nagrodą Złotego Lauru Konsumenta w kategorii ekologiczne strategie w biznesie

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W tegorocznej edycji Lauru Konsumenta ING Bank Śląski otrzymał  złotą nagrodę w kategorii Ekologiczne Strategie w biznesie. Wyróżniona została oferta produktowa i usługowa ING.

Laur Konsumenta to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku konsumenckim. Nagroda za najwyższej jakości produkty, marki, usługi, nowości oraz innowacje. Ogólnopolski Plebiscyt Popularności Produktów i Usług organizowany jest już od 2004 roku i pozwala wyłonić najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez konsumentów na poszczególne produkty lub usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu.

Bank realizuje Strategię ESG na lata 2022-2024. W połowie 2021 r. ING ogłosił Deklarację Ekologiczną, która zakłada aktywny udział banku w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym m.in. poprzez finansowanie działań wspierających transformację środowiskową klientów. W dokumencie bank zapewnił, że do końca 2023 roku przeznaczy 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie OZE oraz projektów proekologicznych, 500 mln zł na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe oraz 300 mln zł na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności (finansowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych) przez ING Lease Polska. Dodatkowo, powstał fundusz grantowy w wysokości 2 mln zł rocznie dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: https://www.ing.pl/o-banku/esg

Materiały do pobrania