ING na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

22 i 23 marca br., w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza, odbył się VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, mediów oraz sektora finansowego, w tym również ING.

Częścią sesji plenarnej było wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych. ING Bank Śląski i Fundacja ING Dzieciom zostały wyróżnione za długoletnie zaangażowanie w program BAKCYL.

Cieszę się, że doceniono nasz wkład w edukację finansową młodych pokoleń. Pracownicy ING - wolontariusze - od lat biorą udział w lekcjach Bakcyla i podnoszą poziom wiedzy finansowej wśród młodzieży, za co im serdecznie dziękuję – powiedziała odbierając nagrodę Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu Banku i Prezes Fundacji ING Dzieciom.

Joanna Dymna-Oszek podzieliła się swoją wiedzą w jednej z kongresowych debat: „Ewolucja czy rewolucja? Rok 2023/2024 wyzwaniem dla edukacji ekonomicznej. Wdrażanie Krajowej Strategii Edukacji Finansowej”. Zaprezentowała dobre praktyki i działania w zakresie edukacji finansowej dzieci i młodzieży, które realizuje w swoich programach Fundacja ING Dzieciom we współpracy z ING Bankiem Śląskim.

Organizatorem kongresu jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW. ING Bank Śląski był w tym roku partnerem wspierającym całe wydarzenie. 

Więcej o kongresie tu: KEFiP 2023 – VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Więcej o Fundacji ING Dzieciom: Fundacja ING Dzieciom | ING Bank