Dobre praktyki ING Banku w raporcie odpowiedzialnego biznesu

W tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniono aż 10 dobrych praktyk ING Banku Śląskiego.

Konsekwentnie realizujemy naszą Strategię ESG, a dzielenie się wiedzą i naszymi dobrymi praktykami ma dla nas duże znaczenie. Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to od lat ważny aspekt naszej działalności – realizujemy je zarówno jako bank, jak i za pośrednictwem naszych fundacji korporacyjnych. Wspieramy przedsiębiorczość i innowacyjność - świetnym przykładem naszego podejścia jest Program Grantowy ING. W obecnej edycji szukamy innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony zasobów wodnych. Zachęcamy do zaangażowania się, zgłoszenia można przesyłać do 10 maja - przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim

Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju w danym roku w Polsce. W 21. edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 działań, zgłoszonych przez 272 firmy. Podobnie jak w roku ubiegłym, wyznaczono limit dziesięciu praktyk zgłaszanych przez jedną firmę.

Praktyki ING Banku Śląskiego, które wyróżniono w raporcie:

Ład organizacyjny

  • Zarządzanie obszarem ESG w organizacji

Prawa człowieka

  • #Pomoc Ukrainie

Praktyki z zakresu pracy

  • Moje środowisko – wspólny program z Fundacją ING Dzieciom
  • Mocodajnia
  • Program zdrowia psychicznego pracowników banku

Środowisko

  • Ocalimy świat
  • Kultura OFFowa

Zagadnienia konsumenckie

  • Bezpieczeństwo w sieci

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

  • Krok do przodu – wspólny projekt z Fundacją ING Dzieciom i Fundacją Zwolnieni z Teorii
  • Program Grantowy dla start-upów i młodych naukowców

Raport dostępny tutaj: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” - Forum Odpowiedzialnego Biznesu