ING Lease wspiera rozwój polskiej kolei

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A. |ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Spółka ING Lease podpisała ze spółką PKP CARGO S.A. umowę ramową na finansowanie środków trwałych.

Spółki ING Lease (Polska) oraz PKP CARGO S.A. zawarły Ramową Umowę Leasingu dotyczącą finansowania środków trwałych wykorzystywanych w działalności PKP Cargo, w szczególności lokomotyw, do maksymalnej łącznej wartości netto 200 mln zł. Zgodnie z postanowieniami tej umowy jednostkowe umowy leasingu dotyczące finansowania konkretnych aktywów zawierane będą w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Inwestycje w infrastrukturę mają ogromne znaczenie dla polskich przedsiębiorstw i naszej gospodarki. Nowa sytuacja geopolityczna skłania do skrócenia łańcuchów dostaw i większej regionalizacji. Polska ma dziś realną szansę efektywnie zaangażować się w budowę nowych, międzynarodowych łańcuchów dostaw i stać się konkurencyjnym graczem w tym obszarze. W ING widzimy te wyzwania dlatego aktywnie wspieramy rozwój sektora transportu i logistyki – powiedział Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Cieszymy się, że ING Lease ma swój udział w trwającym procesie modernizacji infrastruktury oraz taboru kolejowego. Leasingiem w obszarze  inwestycji kolejowych zajmujemy się od początków działania naszej spółki, finansując między innymi lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, wagony, jak również pojazdy kolejowe przeznaczone do prac modernizacyjnych infrastruktury. Dzięki bogatemu doświadczeniu w tym sektorze dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb, charakteru i założeń konkretnych inwestycji – podkreślił Adam Sar, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

 PKP CARGO to największy w Polsce oraz jeden z największych w Europie operatorów kolejowych przewozów towarowych. Oferuje realizację przewozów masowych oraz intermodalnych w systemie całopociągowym i rozproszonym z wykorzystaniem floty specjalistycznych wagonów, a także nowoczesnych lokomotyw. Realizowane przez spółkę usługi transportowe odbywają się w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski.

Będąc wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i UE, chcemy dalej zwiększać udziały na rynkach międzynarodowych, m.in. rozwijając nowe kierunki. Zakup nowoczesnych  lokomotyw dwu- i wielosystemowych wpisuje się w plany rozwoju PKP Cargo a finansowanie w formie leasingu jest ważnym elementem naszych inwestycji w tabor. Dlatego tak jak zapowiadaliśmy, w dalszym ciągu będziemy inwestować m.in. w modernizację/zakup lokomotyw – mówi Dariusz Seliga, Prezes PKP Cargo.

Umowa ING Lease z PKP CARGO S.A. to kolejna inicjatywa wpierająca rozwój transportu i logistyki. Oprócz sfinansowanych dotychczas pojazdów kolejowych, jak np. lokomotywy, wagony, czy elektryczne zespoły trakcyjne, spółka posiada w swoim portfolio tramwaje, elektryczne i hybrydowe autobusy, floty pojazdów ciężarowych, floty samochodów osobowych i dostawczych oraz szeroką gamę sprzętu budowlanego wykorzystywanego do budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz metra.