Kongres Modelowania Ryzyka z ING

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski, ING Hubs Poland oraz Advanced Trainings zapraszają ekspertów instytucji finansowych oraz firm konsultingowych na Kongres Modelowania Ryzyka. Kongres odbędzie się 5-6 października w Warszawie, w Browarach Warszawskich.

Kongres Modelowania Ryzyka skupia ekspertów instytucji finansowych oraz firm konsultingowych w celu wspólnej dyskusji o szansach i wyzwaniach w procesie modelowania ryzyka, jakie wynikają z dostępności lub braku dostępności danych, nowych technologii, nowych standardów, metod i technik modelowania, dynamicznie zmieniającego się otoczenia makro oraz wymogów regulacyjnych.

Główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas spotkania to:

  • Krajobraz regulacyjny i relacje z regulatorem
  • Modelowanie w zmieniającym się środowisku
  • ESG - modelowanie i testy warunków skrajnych
  • MSSF - perspektywa lokalna i globalna
  • Sztuczna inteligencja - regulacje i zastosowania
  • Modelowanie ryzyka kredytowego - narzędzia i dane
  • Ramy zarządzania ryzykiem
  • Alternatywne techniki

Podczas Kongresu w panelach i prezentacjach wezmą udział m.in. eksperci z Grupy ING w tym z ING Hubs Poland i ING Banku Śląskiego.

Udział w Kongresie jest płatny, a zapisać można się tutaj: 

https://advancedtrainings.pl/risk-modelling-congress-2nd-edition-5-6-10-2023/#form