Laur CESSIO dla ING

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został uhonorowany Laurem CESSIO Outsourcingu. Nagrodę przyznano podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

Współpraca z firmami zewnętrznymi w obszarze windykacji jest dla nas bardzo ważna. Dotyczy skomplikowanych i trudnych spraw naszych klientów. Codziennie nasi pracownicy dbają o otwarte, elastyczne i partnerskie relacje. Za co im bardzo dziękuję. Przyznana nagroda potwierdza, że nasi partnerzy doceniają tę jakość - powiedziała Beata Piguła, Dyrektor Centrum Klientów Detalicznych w ING Banku Śląskim.

Laury CESSIO przyznają uczestnicy rynku zarządzania wierzytelnościami, podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie ankiet, które są szczegółowo analizowane przez Kapitułę Lauru.

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami to coroczne spotkanie wierzycieli pierwotnych (banki, telekomy), wierzycieli wtórnych (firmy windykacyjne) oraz innych uczestników rynku, podczas którego eksperci dyskutują o wyzwaniach rynku zarządzania wierzytelnościami.

Więcej tu: Laur Cessio - ZPF - Związek Przedsiębiorstw Finansowych