Future w ING - nowe konto wspierające zrównoważony rozwój

Produkty i usługi, CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING do oferty dla klientów indywidualnych wprowadził Konto Future. Bank za każdy taki rachunek będzie co miesiąc przekazywał 10 zł na projekt wspierający zrównoważony rozwój. Jest to element realizowanej przez bank strategii ESG „Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność”.

Klient może wybrać jeden z 3 projektów realizowanych przez partnerskie fundacje. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze chce ocalić najdziksze miejsca w Polsce, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działa na rzecz lepszej ochrony ekosystemów w których żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Prowadzony przez nią projekt „Mikro rezerwaty” ma na celu stworzenie 30 mikro rezerwatów (stref ochrony) dla rzadkich gatunków ptaków, w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski. Z kolei Fundacja Kwietna dba o zachowanie naturalnej bioróżnorodności i wprowadza do polskich miast rozwiązania przyjazne naturze. Podnosi też świadomość ekologii w społeczeństwie i edukuje. Realizowany przez nią „Ogród biocenotyczny” to miejska przestrzeń publiczna o charakterze proekologicznym. Przekazane wsparcie finansowe pomoże fundacji stworzyć taki ogród o powierzchni 200 m2 w wybranym mieście. Trzeci projekt jest prowadzony przez Fundację Grunt Od Nowa. Jej działalność skupia się na poprawie stanu gleb w Polsce. Regeneruje i ożywia tereny zielone w miastach i wspiera gospodarstwa rolne w zielonej transformacji. Jej projekt – Miejska wyspa zieleni w formie lasu kieszonkowego, tworzy strefy chłodu i chroni zasoby wodne w wybranym mieście.

Po zakończeniu zbiórki na projekt i jego realizacji klient otrzyma podsumowanie z efektami działań. Dodatkowo, bank deklaruje, że równowartość pieniędzy, które gromadzą klienci na tym koncie, przeznaczy na finansowanie budynków, które mają mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną.  

Rachunek może być wspólny, co oznacza, że może korzystać z niego również dodatkowa osoba wskazana przez posiadacza, a także może zostać udzielone pełnomocnictwo do jego prowadzenia. Istnieje możliwość powiązania konta z rachunkiem oszczędnościowym Smart Saver, z którego klient może również zrealizować przelew na wybrany projekt wspierający zrównoważony rozwój, przyspieszając jego realizację.

Opłata miesięczna za jego prowadzenie wynosi 20 zł. Korzystanie z wszystkich bankomatów w Polsce i w obszarze SEPA jest bezpłatne, darmowe są też wszystkie wpłaty i wypłaty w oddziale, przelewy online oraz pierwszy przelew realizowany w oddziale (każdy kolejny 9 zł).

Osoby, które otworzą konto Future wraz z Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO) w trakcie promocji, która trwa do 18 stycznia 2024 r. i spełnią jej warunki mogą otrzymać nawet 250 zł.

W ofercie ING dostępne są też konta: Direct, Komfort, Mobi i Active. Więcej o ofercie kont na stronie https://www.ing.pl/indywidualni/konta-osobiste.

Informacje o partnerskich fundacjach i realizowanych projektach są tutaj

Więcej o strategii ESG i działaniach banku w obszarze zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://www.ing.pl/esg

Materiały do pobrania