ING Instytucją Finansową Przyjazną Mediacji

CSR, Wyniki finansowe i informacje biznesowe , Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został laureatem wyróżnienia Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji.

W ING od lat stawiamy klienta w centrum a dialog jest dla nas podstawą budowania długoletniej, partnerskiej relacji. Cieszy nas przyznane wyróżnienie ponieważ jest potwierdzeniem, że jesteśmy otwarci i działamy właściwie – powiedziała podczas odbierania nagrody Barbara Borgieł-Cury – Dyrektor Banku odpowiedzialna za obszar Operacje Klient Detaliczny w ING Banku Śląskim.

Wyróżnienia Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji przyznawane są Instytucjom, które propagują polubowne metody rozwiązywania sporów a kontakty z klientami opierają na otwartości, dialogu i dążeniu do porozumienia. O przyznaniu wyróżnień decyduje Kapituła w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

Więcej tu: Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)