ING ogłasza kierunki działania w zakresie redukcji emisji

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski ogłasza kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego. Bank będzie wspierał transformację gospodarki na niskoemisyjną, biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu prawnym, społecznym i ekonomicznym.

Jako instytucja finansowa mamy możliwość i chcemy podejmować aktywne działania zmierzające do transformacji gospodarki na niskoemisyjną. Zaczęliśmy od siebie, ale naszą rolę widzimy w podejmowaniu wspólnie z klientami inicjatyw, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii oraz zmianę jej źródeł na odnawialne. Chcemy wspierać naszych klientów w osiąganiu sukcesów jednocześnie promując inwestycje zrównoważone środowiskowo oraz zapewniające dostosowanie do regulacji w tym zakresie – powiedział Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

ING Bank  Śląski od lat konsekwentnie realizuje działania wspierające transformację energetyczną i ograniczające ślad węglowy.

Obecnie bank opracował dokument „Kierunki działania ING BSK w zakresie redukcji emisyjności”, który określa ambicje dotyczące redukcji emisji w gospodarce własnej i portfelu kredytowym. ING prezentuje w nim inicjatywy dekarbonizacyjne i dotychczasowe postępy na drodze do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Precyzuje również plan wsparcia klientów w ich zrównoważonej transformacji. Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj: https://esg.ing.pl/planredukcjiemisji

W gospodarce własnej (scope 1 i 2) bank podejmuje działania dotyczące ograniczenia emisji z ambicją osiągnięcia neutralności w 2030 roku. Wyzwaniem pozostaje jednak ogrzewanie ciepłem sieciowym i chłodzenie, które mają znaczący wpływ na emisyjność. Bank konsekwentnie dąży do zeroemisyjnej floty samochodów. Na koniec 2023 roku w 98% będzie się ona składać z aut hybrydowych i elektrycznych. Pozostałe 2% będą stanowiły pojazdy z trwającym jeszcze kontraktem leasingowym. Na koniec 2035 roku flota samochodowa ma być w 100% elektryczna lub wodorowa.

Plany dekarbonizacji portfela kredytowego są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy ING Banku Śląskiego.

W nowoopracowanych kierunkach działania, bank zobowiązał się do zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz w sektorze związanym z wytwarzaniem energii. W obszarze nieruchomości jako punkt odniesienia ING przyjął ścieżki zmniejszenia emisji dostosowane do scenariusza zakładającego ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej.

Aby zrealizować cel dekarbonizacji portfela kredytów na nieruchomości ING będzie zwiększał finansowanie energooszczędnych budynków, odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji dotychczasowych nieruchomości. Wśród planowanych kierunków działań jest również współpraca z organizacjami sektora nieruchomości w zakresie dekarbonizacji, promowanie dostępnych programów wsparcia finansowego oraz inicjatywy edukacyjne.

Bank kontynuuje dotychczasową politykę polegającą na odejściu od finansowania wysokoemisyjnych nieodnawialnych źródeł energii. Po 2025 r. nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.  Jednocześnie ING będzie wspierał finansowanie odnawialnych źródeł energii i w latach 2024–2030 przeznaczy na ten cel 5 mld zł w segmencie korporacyjnym.

Bank pracuje nad określeniem celów i wsparciem w transformacji i dekarbonizacji największych firm. Efekty tych działań pozwolą skoncentrować uwagę na najważniejszych źródłach emisji w portfelu banku, jednocześnie wyznaczając punkt odniesienia dla mniejszych firm. Wiemy, że od naszych dzisiejszych decyzji zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Dlatego kierując się naszymi zasadami i wartościami chcemy odpowiadać na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Materiały do pobrania