ING po raz drugi z ratingiem ESG przyznanym przez Sustainable Fitch

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Agencja ratingowa Sustainable Fitch przyznała rating ESG dla ING Banku Śląskiego na poziomie „2” w pięciostopniowej skali, przy czym „1" oznacza ocenę najlepszą, a „5" najgorszą. Ocena odzwierciedla działania banku w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie kryteriów środowiskowych i społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego w jego działalności, strategii i zarządzaniu.  

Agencja oceniając bank brała pod uwagę strategię i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględnienie czynników ESG w działalności kredytowej, dobry profil środowiskowy i społeczny oraz ład korporacyjny. Punktację profilu ładu korporacyjnego ING Banku Śląskiego wspierają dobre mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także dobry poziom raportowania finansowania.

Bank realizuje Strategię ESG na lata 2022-2024, która jest integralną częścią strategii biznesowej. Pod koniec 2023 roku ING ogłosił Kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego, będące kontynuacją ogłoszonej w połowie 2021 roku Deklaracji ekologicznej. W dokumencie bank zobowiązał się do zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz w sektorze związanym z wytwarzaniem energii. Bank kontynuuje dotychczasową politykę polegającą na odejściu od finansowania wysokoemisyjnych nieodnawialnych źródeł energii. Po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Jednocześnie, ING będzie w dalszym ciągu wspierał finansowanie odnawialnych źródeł energii. W latach 2024–2030 bank przeznaczy na ten cel 5 mld zł w segmencie korporacyjnym.

– Od lat nieodłącznym elementem naszej strategii biznesowej są cele związane z ESG. W ING bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec otoczenia i interesariuszy, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej zrównoważonej oferty produktowej oraz podejmujemy liczne działania na rzecz środowiska, zarówno w zakresie działalności własnej, jak również wspierając naszych klientów i dostawców w transformacji klimatycznej. Działamy społecznie poprzez nasze fundacje korporacyjne oraz tworzymy przyjazne miejsce pracy, wspierając różnorodność i zdrowie naszych pracowników. Te i wiele innych inicjatyw pozwalają nam coraz lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania rynkowe – powiedziała Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych.


Dodatkowe informacje są tutaj

Materiały do pobrania