ING: I żyli długo i szczęśliwie na emeryturze

Produkty i usługi, Akcje marketingowe i promocje ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING ponownie zachęca do odkładania na finansową przyszłość. Bank proponuje promocję na produkty emerytalne oraz prowadzi działania edukacyjne w internecie.

Polacy niechętnie myślą o emeryturze - większość robi to sporadycznie, a aż 15% nie myśli o tym wcale. W ING zachęcamy nie tylko do myślenia o tym etapie życia, ale przede wszystkim do działania i zadbania odpowiednio wcześnie o swoją przyszłość finansową. Rozpoczynamy kolejną akcję, w której edukujemy, inspirujemy i podpowiadamy Polakom konkretne narzędzia, które pomogą realizować plan oszczędzania na przyszłość we własnym tempie. Kampanii produktowej towarzyszy cykl krótkich filmów edukacyjnych, w których zmierzymy się z popularnymi wśród Polaków mitami emerytalnymi, podpowiemy m.in. Jak bez podatków oszczędzać na emeryturę?, Ile emerytury jest w składce ZUS? i Dlaczego kobiety w kontekście emerytury wcale nie mają lepiej? -  powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

ING proponuje klientom promocję na produkty emerytalne. Po spełnieniu warunków promocji, określonych w regulaminie, bank wypłaci premię w wysokości 150 zł na Otwarte Konto Oszczędnościowe klienta. Jeśli klient spełni warunki zarówno dla IKE oraz jednego z IKZE, otrzyma nagrodę na łączną kwotę 300 zł. Zapisy do promocji trwają do 17 maja 2024 r.

Klienci mają w ING do wyboru trzy produkty emerytalne

  • IKE - we współpracy z Goldman Sachs TFI;
  • IKZE Inwestycyjne - we współpracy z Goldman Sachs TFI;
  • IKZE Oszczędnościowe.

Bank umożliwia budowanie kapitału emerytalnego zarówno w oparciu o produkty oszczędnościowe, jak również inwestycyjne, które pozwalają na osiągnięcie wyższych zysków przy akceptacji ryzyka wahań wartości inwestycji w czasie. Produkty emerytalne to szansa na zgromadzenie dodatkowych pieniędzy ale też benefity podatkowe. W ramach IKE klient nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych na koniec inwestycji (tzw. „podatek Belki”), jeśli wypłaci pieniądze po osiągnięciu określonego wieku, czyli zgodnie z ich przeznaczeniem (i po wpłatach na IKE w co najmniej 5 latach kalendarzowych). W przypadku IKZE zaletą produktu jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej podczas składania deklaracji podatkowej PIT. Klient może sumę swoich wpłat na IKZE odliczyć od opodatkowanego dochodu z minionego roku. Może w ten sposób budować swoją finansową przyszłość oraz zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

Więcej o ofercie tu: Inwestycje i oszczędności | ING Bank Śląski

Promocję wspiera kampania edukacyjna w Internecie i mediach społecznościowych, w tym na TikTok’u. W ramach serii 12 filmów edukacyjnych, bloger finansowy Tomasz Jaroszek zmierzy się z mitami o emeryturze. 

Pierwsze filmy już dostępne tu: Dodatkowe pieniądze na emeryturę | ING Bank