Najbardziej wpływowe kobiety polskiej branży płatniczej z ING

Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W szóstej edycji rankingu „Najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej” organizowanego przez  serwis Cashless.pl, zostały wyróżnione dwie reprezentantki ING: Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Banku odpowiedzialna za obszar Operacje Klient Detaliczny i Agnieszka Lidke-Orzechowska, Dyrektor Centrum Bankowości Codziennej.

Ranking już od sześciu lat promuje równość zawodową i kobiety odnoszące sukcesy w najważniejszych firmach i obszarach z branży płatniczej. Jak podaje redakcja serwisu: Od pierwszej edycji projektu przyświeca mu ten sam cel – starania o równouprawnienie zawodowe płci poprzez promowanie kobiet odnoszących sukcesy w tak męskiej branży, jaką są płatności. Uważamy jednocześnie, że zwiększenie udziału kobiet na najważniejszych stanowiskach w firmach płatniczych wpływa na zwiększenie różnorodności sektora, co w efekcie prowadzi do podniesienia jego atrakcyjności na rynku pracy”.

Barbara Borgieł-Cury od początku kariery w ING związana z obszarem płatności, kart i rachunków. Wprowadziła do oferty banku szereg innowacyjnych rozwiązań. Odpowiada za jednostki zajmujące się operacyjną obsługą produktów i procesów dla klientów detalicznych, gotówki, płatności i kart, obsługę kasową i Contact Centre.  Od 2017 r. w Radzie Nadzorczej spółki Polski Standard Płatności (operator BLIK), od 2021 r. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PSP. Jest przedstawicielem w Radzie Fundacji Polska Bezgotówkowa z ramienia ZBP RWKB.  Laureatka nagrody im. Profesora Remigiusza Kaszubskiego za upowszechnianie obrotu bezgotówkowego.

Agnieszka Lidke-Orzechowska od początku kariery w ING jest związana z bankowością detaliczną. Pracowała w obszarach: ubezpieczenia, kredyty, bankowość internetowa, karty płatnicze, płatności mobilne, open banking. Od maja 2021 r. Dyrektor Centrum Bankowości Codziennej, gdzie odpowiada m.in. za ofertę kont i płatności, karty płatnicze, płatności mobilne, open banking i obszar zarządzania finansami. Współpracuje z Visa i Mastercard, Polskim Standardem Płatności, Krajową Izbą Rozliczeniową i integratorami płatności. Reprezentuje ING w pracach grup roboczych przy ZBP w zakresie kont, kart i płatności.

Pełny raport dostępny tu https://www.cashless.pl/15045-ranking-kobiet-platnosci