Certyfikaty Turbo oparte o nowe instrumenty bazowe – 6 spółek z rynku amerykańskiego

Do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zostały wprowadzone certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o cenę akcji spółek Berkshire Hathaway, Booking, Coca Cola, Exxon Mobil, Spotify i Super Micro Computer. Wszystkie z nich należą do największych i najbardziej rozpoznawanych globalnie marek i są dostępnem.in. za pośrednictwem Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego będącego liderem w klienckich obrotach na rynku produktów strukturyzowanych za 2023 rok.

Certyfikaty Turbo to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych. Instrumentami bazowymi dla nich są m.in. akcje największych polskich i międzynarodowych spółek, główne indeksy wybranych światowych giełd, surowce i pary walutowe. Jest to instrument przeznaczony dla aktywnych inwestorów oraz osób, które akceptują ponadprzeciętny poziom ryzyka inwestycyjnego.

Więcej informacji o certyfikatach i ich budowie na stronie www.ingturbo.pl/akademia