ING na Europejskim Kongresie Finansowym

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski bierze udział w Europejskim Kongresie Finansowym (EKF) w Sopocie. Jest to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora finansowego, czołowych ekspertów i liderów biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. Wydarzenie odbywa się 10-12 czerwca 2024 r.

Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. W ciągu trzech dni goście Kongresu będą dyskutować m.in. o:

- możliwościach zwiększenia inwestycji na rzecz konkurencyjności i wzrostu europejskiej gospodarki - wyzwaniach związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych,

- przyszłości sektora bankowego oraz perspektywach rozwoju rynku kapitałowego – koniecznym poszukiwaniu równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych,

- AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję w procesach, obsłudze klienta czy usługach serwisowych,

- cyberbezpieczeństwie, bezpiecznym obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej,

- działaniach na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE,

- finansowaniu wdrażania ESG, a w szczególności transformacji - stymulowaniu wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji,

- finansowaniu zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości.

 

Zwieńczeniem Kongresu będzie debata prezesów największych polskich banków – mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Jak co roku wymiernym efektem obrad Kongresu będą rekomendacje dotyczące stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE.

Prelegenci z ING Banku Śląskiego zapowiedzieli udział w wybranych sesjach.

Więcej informacji na temat wydarzenia i programu dostępnych jest tutaj

Materiały do pobrania