Zielony i srebrny Listek ESG Polityki dla ING

CSR, Nagrody i wyróżnienia,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Już po raz 13. tygodnik Polityka, firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniły polskich liderów zaangażowanych w zrównoważony rozwój. Przez 12 lat firmy nagradzane były Listkami CSR POLITYKI. W tym roku po raz pierwszy przyznano Listki ESG. To zmiana nazwy wynikająca nie tylko z nowych unijnych regulacji, lecz również z ewolucji podejścia do kwestii odpowiedzialności społecznej biznesu związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz zarządczymi. ING jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Jak podkreślają organizatorzy: „Uznaliśmy, że po tylu latach i tak wielu działaniach podejmowanych przez firmy kryteria muszą zostać zaostrzone. Zielony Listek otrzymają te firmy, które podejmują strategiczne decyzje, stawiają konkretne i mierzalne cele w oparciu o analizy, fakty i liczby, a także odwołują się do dostępnej wiedzy naukowej, gospodarczej i technologicznej. A przy tym w wiarygodny sposób mierzą swój ślad węglowy w oparciu o uznaną metodykę GHG Protocol i poddają go zewnętrznej weryfikacji, jak również opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki, międzynarodowe standardy”.

Cieszymy się, że systematycznie, co roku pojawiamy się w zestawieniu laureatów Listków Polityki jako lider zaangażowany w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas nagroda Zielonego Listka - przyznawana liderom neutralności klimatycznej, którzy mierzą w wiarygodny sposób swój ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach. Jako pierwszy bank w Polsce ujawniliśmy kalkulacje emisji z portfela kredytowego, która stanowi ponad 99,6% wszystkich naszych emisji gazów cieplarnianych. Ogłosiliśmy „Kierunki działania w zakresie redukcji emisyjności”, które precyzują inicjatywy dekarbonizacyjne, dotychczasowe postępy i plan wsparcia klientów na drodze do zrównoważonej transformacji. Zielony i Srebrny Listek to dla nas wyróżnienie przyjętej strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz docenienie wielu zespołów zaangażowanych w realizację celów – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski.

W tegorocznej edycji zestawienia nadesłano 98 zgłoszeń. Spośród nich 58 firm zdobyło wyróżnienia. Oceny przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, a także najnowszych trendów ESG.

Więcej informacji o tym wyróżnieniu https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2247887,1,xiii-edycja-listkow-esg-polityki-w-nowej-odslonie.read

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2259009,1,jest-niezle-ale-powinno-byc-lepiej.read

Społeczeństwo przechodzi na gospodarkę niskoemisyjną. Robią to nasi klienci, robimy to również w ING. Finansujemy wiele zrównoważonych działań, ale wciąż więcej tych, które takie nie są. Sprawdź, jak sobie radzimy – wejdź na esg.ing.pl