ING po raz piąty przekazał 1 mln zł na granty dla start-upów i młodych naukowców

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING ogłosił zwycięzców piątej edycji Programu Grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców. Tym razem bank przeznaczył 1 mln zł na najlepsze rozwiązania, które mogą poprawić energooszczędność budynków.

W każdej edycji bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. W tej edycji bank poruszył zagadnienia związane z jedenastym Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG 11) i szukał rozwiązań, które były odpowiedzią na wyzwanie: Jak możemy poprawić energooszczędność budynków?  

Nagroda główna  400 tys. zł trafiła EcoReg (magazyny energii ze zregenerowanych baterii). Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez NTW Wind Systems (system śledzących słońce heliostatów z panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi), a jego autorzy otrzymali 300 tys. zł. Na trzecim miejscu znalazł się pomysł przedstawiony przez Solhotair (powietrzne kolektory słoneczne do ogrzewania pomieszczeń), a jego twórcy otrzymali 150 000 zł. Dodatkowo, kapituła przyznała wyróżnienie o wartości 100 tys. zł dla Terra (produkty z ubijanej ziemi wykorzystywane w budownictwie). Po raz trzeci została przyznana Nagroda Publiczności w wysokości 50 tys. zł i trafiła do Enklava (naturalna termoizolacja z kompresowanej słomy).

–  W Polsce znaczna część budynków jest nieefektywna energetycznie i w przyszłych latach będą one wymagały modernizacji. Dlatego postanowiliśmy poszukać rozwiązań, które pomogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w istniejących budynkach mieszkalnych i firmowych. Wierzymy, że wspólnymi siłami mamy realny wpływ na pomoc w transformacji środowiskowej i realizacji ważnych w tym kontekście inicjatyw.  Łącznie do tej pory do Programu Grantowego ING zgłosiło się ponad 700 start-upów i młodych naukowców. Na wsparcie innowacyjnych pomysłów bank przekazał już 5 mln zł – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Kolejna edycja i nabór zgłoszeń rozpocznie się już za parę miesięcy – dodała J. Erdman.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokonała kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu oraz nauki. 5. edycja konkursu została rozstrzygnięta podczas wielkiego finału, który odbył się 27 czerwca br. 

Poprzednie edycje Programu Grantowego ING również opierały się na wyzwaniach zaczerpniętych z Celów Zrównoważonego Rozwoju. W pierwszej edycji bank poszukiwał rozwiązań z obszaru czystej i dostępnej energii (SDG 7), w drugiej skupiono się na zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SDG 12), trzecia ukierunkowana była na temat czystej wody (SDG 6) a w czwartej bank poszukiwał pomysłów na to, jak zadbać o zdrowe życie w każdym wieku (SDG 3).

Społeczeństwo przechodzi na gospodarkę niskoemisyjną. Robią to nasi klienci, robimy to również w ING. Finansujemy wiele zrównoważonych działań, ale wciąż więcej tych, które takie nie są. Sprawdź, jak sobie radzimy – wejdź na esg.ing.pl

 

Materiały do pobrania