W ING Banku Śląskim depozyty konsekwentnie do góry

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski podjął decyzję o podwyżce oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego dla Klientów indywidualnych i małych firm, a także lokat terminowych o stałej stopie procentowej w PLN. Stawki oprocentowania wzrosły odpowiednio o 0,20 pkt. proc. i 0,25 pkt. proc. To czwarta w tym roku podwyżka oprocentowania depozytów przeprowadzona przez Bank.

Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

ProduktMinimalny wkładOprocentowanie przed zmianąOprocentowanie po zmianieZmiana
Otwarte Konto Oszczędnościowe (PLN)Brak (od 100 000 PLN) 4,05%(4,30%)4,25%(4,50%)+0,20%
     
Lokata 6M (PLN)1000 PLN +4,25%4,50%+0,25%
Lokata 12M (PLN)1000 PLN +4,50%4,75%+0,25%
Lokata 24M (PLN)1000 PLN +4,75%5,00%+0,25%

 Nowe stawki obowiązują od 10 grudnia b.r. 

„ING Bank Śląski w ślad za podwyżkami stóp procentowych konsekwentnie podwyższa oprocentowanie produktów depozytowych. Obecnie to już czwarta podwyżka w tym roku. Dzięki tej polityce chcemy oferować atrakcyjne i konkurencyjne stawki oprocentowania.” – powiedziała Alicja Żyła, Dyrektor Departamentu Detalicznych Produktów Depozytowych w ING Banku Śląskim.  

Przypomnijmy, że w tym roku stopy procentowe w Polsce wzrosły o 1 pkt. proc. W tej samej wysokości w ING Banku Śląskim wzrosły również stawki oprocentowania rachunku oszczędnościowego OKO i lokat terminowych.  Otwarte Konto Oszczędnościowe jest wygodną i opłacalną formą lokowania nadwyżek finansowych. Jego bezsprzecznymi atutami są wysokie oprocentowanie, bezpłatne otwarcie i obsługa rachunku. Wpłaty, jak i wypłaty z Otwartego Konta Oszczędnościowego można dokonywać w dowolnej wysokości i w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Otwarcie i obsługa Otwartego Konta Oszczędnościowego możliwa jest zarówno w oddziałach banku, jak i za pośrednictwem Internetu czy telefonu. 

ING Bank Śląski jest liderem pod względem liczby i wartości rachunków oszczędnościowych. Liczba Otwartych Kont Oszczędnościowych w PLN na koniec III kwartału br. wyniosła 1 233 tys. w porównaniu z 884 tys. w analogicznym okresie ub.r., co oznacza wzrost o 40%. Jednocześnie wartość środków na rachunkach oszczędnościowych wzrosła na koniec września br. o 25% do 17,6 mld zł z 14,1 przed rokiem.

W sumie udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów gospodarstw domowych wynosi ok. 9,20%, co daje „III miejsce na podium”. 

Materiały do pobrania