Nowy system bankowości internetowej dla firm w ING Banku

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank wprowadził nowy system bankowości internetowej ING BusinessOnLine dla firm. System jest prosty w obsłudze, umożliwia użytkownikowi pełną personalizację oraz należy do najbardziej bezpiecznych na rynku. Zapewnia również dwustronną komunikację pomiędzy Klientem i Bankiem, która gwarantuje stały kontakt z Doradcą bankowym. 

- „Dzięki nowej funkcjonalności Klienci korporacyjni ING Banku mają do dyspozycji zaawansowane narzędzie umożliwiające obsługę niemal wszystkich produktów i usług obecnie oferowanych przez Bank, np. pełny dostęp do rachunków, obsługę przelewów, rozliczeń, lokat, kart płatniczych” – powiedział Adam Orzechowski, zastępca dyr. Departamentu Rozwoju Produktów Korporacyjnych w ING Banku Śląskim. – „ING BusinessOnLine to nie tylko system transakcyjny, ale również zaawansowana platforma komunikacyjna umożliwiająca kontakt z Doradcą Bankowym w ramach samego systemu” – dodał A. Orzechowski. 

Obecnie zaoferowane rozwiązania są pierwszym etapem zmian w ofercie bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. W ciągu najbliższych miesięcy system ING BusinessOnLine zostanie wzbogacony o kolejne funkcjonalności.  

Nowością w systemie jest pełna obsługa wielu produktów bankowych, między innymi kart płatniczych (np. wniosek o wydanie karty płatniczej, zmiana cyklu rozliczeniowego lub limitu do karty) czy obsługa transakcji gotówkowych (np. lista lokalizacji, zamawianie wpłat i wypłat gotówki, zlecenie wypłaty gotówki w Oddziale). System umożliwia również indywidualne grupowanie rachunków, możliwość przesłania w systemie płatności bez wystarczającej ilości środków na rachunku, obsługę rachunku ESCROW. Dodatkowo Klienci korporacyjni będą mieli możliwość otrzymywania wyciągów ze wszystkich typów rachunków (w tym rachunków kart) oraz raportów według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów. 

Dzięki nowej funkcjonalności Klient może w łatwy sposób:

 • sprawdzać stan wszystkich swoich rachunków bankowych,
 • złożyć dyspozycję przelewów krajowych i zagranicznych,
 • generować i archiwizować wyciągi w formie elektronicznej,
 • założyć nową lokatę oraz mieć dostęp do wyciągów z rachunków lokat,
 • złożyć zlecenie wypłaty gotówki w Oddziale,
 • mieć stały kontakt z Doradcą,
 • korzystać z Systemu Identyfikacji Płatności Masowych,
 • zarządzać rachunkami w ramach holdingu czy grupy kapitałowej lub indywidualnie zdefiniowanych grup rachunków,
 • integrować system z wewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi (import baz kontrahentów, przelewów itd.).   

W ramach personalizacji systemu, ING BusinessOnLine umożliwia:

 • personalizację profili użytkowników poprzez nadawanie szczegółowych zakresów uprawnień,
 • indywidualne ustawienie limitów kwotowych dla poszczególnych użytkowników,
 • definiowanie przez Klienta schematów akceptacji zleceń i wniosków. 

Najlepsze zabezpieczenia systemu dostępne na rynku zarówno po stronie Banku i Klienta:

 • zalogowanie do systemu ING BusinessOnLine oraz korzystanie z systemu możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu karty kryptograficznej (zabezpieczenie anti-phishing),
 • Klient samodzielnie definiuje schematy akceptacji zleceń i wniosków; każdy schemat akceptacji może mieć przypisane indywidualne limity (jednostkowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne),
 • bezpieczeństwo realizowanych w systemie zleceń gwarantowane jest przez technologie kodowania SSL oraz rozbudowany system profili użytkowników, zarządzający prawami dostępu w systemie,
 • zastosowane w ING BusinessOnLine podwójne uwierzytelnienie SSL zapobiega ryzyku przejmowaniu sesji przez nieuprawnione osoby (tzw. man-in-the-middle).
Materiały do pobrania