Niższe oprocentowanie kredytów w ING Banku Śląskim

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Dzisiaj ING Bank Śląski w ramach oferty standardowej obniżył wysokość oprocentowania i prowizji pobieranych od pożyczki pieniężnej. Spadło również oprocentowanie kart kredytowych.  

„Mając na uwadze dynamiczny rozwój rynku kredytów detalicznych oraz wciąż rosnące oczekiwania Klientów, co do atrakcyjności i dostępności kredytów, zdecydowaliśmy się na obniżenie stawek cenowych podstawowej oferty kredytowej. Dodatkowo nastąpiło obniżenie kwoty minimalnych zarobków dla Klientów ubiegających się o wsparcie finansowe” – powiedział Andrzej Sowa, dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych w ING Banku Śląskim. 

Od dzisiaj Bank proponuje oprocentowanie kredytu gotówkowego w wysokości od 8,25% do 16,5%. Na najkorzystniejszą stawkę oprocentowania mogą liczyć Klienci, którzy przedstawią zabezpieczenie pożyczki (środek transportu, lokata terminowa i lokata inwestycyjna oraz kaucja w ING, fundusze inwestycyjne ING, bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa), o którą wnioskują. Oprocentowanie pożyczki bez zabezpieczenia wynosi od 9,5 (stali klienci, pożyczka do 3 lat) do 15,5% (klienci nie związani z bankiem, pożyczka na 3-5 lat). Górne widełki, czyli 16,5% obowiązują Klientów niezwiązanych z Bankiem, którzy chcą wziąć pożyczkę w oparciu jedynie o oświadczenie o otrzymywanych dochodach.

Wraz z obniżką oprocentowania zmniejszyły się prowizje od udzielanych pożyczek. Aktualnie pobierane prowizje wynoszą, w zależności od statusu Klienta i formy pożyczki, od 1,5% dla stałych Klientów Banku przy pożyczce z zabezpieczeniem do 5% przy niezabezpieczonej pożyczce dla pozostałych Klientów. Przed zmianą oferty prowizje wynosiły 3,5% dla Klientów stałych oraz 5% dla pozostałych. 

Z niższego oprocentowania wynoszącego 15,5% mogą skorzystać posiadacze kart kredytowych MasterCard i Visa. Dotychczas wynosiło ono 17%. Bez zmian na poziomie 19,5% pozostała stawka oprocentowania Pomarańczowej karty kredytowej Visa.

Materiały do pobrania