Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

28 września 2007 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Iana B. Clyne'a, Wiceprezesa Zarządu Banku, zastąpi Oscar Swan.

Rada przyjęła do wiadomości rezygnację Iana B. Clyne'a (52 lata, narodowość australijska) z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 30.11.2007 roku z przyczyn osobistych. Ian B. Clyne postanowił kontynuować karierę poza strukturami Grupy ING. Ian B. Clyne pracował w ING Banku Śląskim od 2004 roku, wcześniej związany był z Grupą ING poza Polską. W Zarządzie Banku nadzorował Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu Oscara Swana (38 lat, narodowość amerykańska) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiadającego za Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Nową funkcję obejmie z dniem 01.12.2007.

Oscar Swan pracował w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem w ING Banku Śląskim w latach 1995 - 2002. W latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem rynków finansowych w BZ WBK. W 2004 roku powrócił do ING Banku Śląskiego i objął funkcję dyrektora odpowiadającego za Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym. Oscar Swan jest Amerykaninem. Biegle mówi po polsku.

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Ianowi B. Clyne'owi za jego wieloletnią pracę na rzecz ING Banku Śląskiego i Grupy ING oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój Banku.