Angielski z ING

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

 „Angielski z ING" to program realizowany przez Fundację ING Dzieciom, który został uruchomiony w lutym 2006 r. Obecnie w projekcie uczestniczą trzy świetlice środowiskowe: z Katowic - Załęża, Opola i Bytomia. We wrześniu do programu dołączyła kolejna świetlica środowiskowa, tym razem z Poznania, gdzie patronat merytoryczny objęła Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych.

Zajęcia językowe dla dzieci z najuboższych rejonów Poznania odbywają się w Stowarzyszeniu Enter Art przy ul. Mielżyńskiego 27/29. Dzieci w różnym wieku mogą dołączyć do jednej z trzech utworzonych grup. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez lektorów, którzy wykorzystują wiele form nauki języka angielskiego, włączając także plastykę i śpiew.

„Te dzieci pochodzą z rodzin ubogich i patologicznych, a nasze lekcje są dla nich alternatywą spędzania wolnego czasu. Wcześniej zazwyczaj przebywały na ulicy. W ten sposób działamy zgodnie z podstawowym przesłaniem Fundacji ING Dzieciom, jakim jest wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży. Chcemy zniwelować barierę edukacyjną i jednocześnie uświadomić wszystkim młodym ludziom, jak ważna jest znajomość języka obcego - mówi Joanna Kachlicka-Rosada, Specjalista ds. Promocji w ING Banku Śląskim, odpowiedzialna za Region Północno-Zachodni.

Fundacja ING Dzieciom to wspólna inicjatywa wszystkich spółek ING w Polsce. Jej powołanie jest odpowiedzią na globalny program Grupy Szanse dla Dzieci. Ambasadorem Grupy ING ds. pomocy dzieciom w Polsce jest prezes ING Banku Śląskiego, Brunon Bartkiewicz. Misją Fundacji jest wyrównywanie szans poprzez:

  • edukację dzieci z obszarów najuboższych,
  • edukację dzieci przewlekle chorych,
  • edukacje młodzieży w obszarze przedsiębiorczości,
  • dostęp młodzieży rodzin ubogich do szkolnictwa wyższego.