Jesienne zalesianie w ramach wolontariatu ING

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Ponad 20 pracowników ING Banku Śląskiego w ramach programu Wolontariat ING wzięło udział w jesiennym sadzeniu drzew, podczas którego posadzono prawie 260 młodych buków.

Zalesianie odbyło się pod koniec zeszłego tygodnia w okolicach Bielsko Białej - w Leśnictwie Jaworze Nałęże. Lasy w tej części kraju są szczególnie atakowane przez szkodniki, które niszczą drzewostan. Dlatego konieczne jest dosadzenie młodych drzew, szczególnie liściastych.

Wolontariat ING to program społeczny, który daje pracownikom ING Banku Śląskiego możliwość zaangażowania się w pracę wolontarystyczną. Wolontariuszem może być każdy, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Rodzaj pracy wolontarystycznej powinien jednak sprawiać wolontariuszowi satysfakcję i być zgodny z jego predyspozycjami. W pracy wolontariusza można więc wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także swoje hobby, zainteresowania i umiejętności.

Wolontariusz sam decyduje ile czasu przeznacza na wolontariat jednak od tego roku, każdy z pracowników banku może przeznaczyć 1 dzień (8 godzin roboczych) na działania w ramach wolontariatu - gwarantuje to Regulamin Pracy ING Banku Śląskiego. Można ten czas wykorzystać jednorazowo w ciągu jednego dnia lub podzielić na poszczególne godziny.

Wolontariuszy ING wciąż przybywa - obecnie jest ich blisko 350. Podejmowane przez nich działania staja się również coraz bardziej zróżnicowane. Większość pracuje bezpośrednio z dziećmi w świetlicach środowiskowych, gdzie uczą angielskiego (Angielski z ING), tłumaczą zagadnienia z zakresu informatyki, ekonomii, czy po prostu odrabiają z młodzieżą lekcje. Organizują też inne akcje np. czytanie książek (program biblioterapeutyczny w Towarzystwie Lwa), turnieje sportowe czy malowanie i odnawianie obiektów. Część z nich pracuje w biurach organizacji wolontarystycznych, gdzie pomaga w realizowaniu projektów lub w organizowaniu różnych akcji i wydarzeń.

Przypominamy, że Wolontariusze ING już czterokrotnie zdobyli tytuł „OSOBOWOŚCI MIESIĄCA" przyznawany przez Centrum Wolontariatu. Tytuł ten przyznawany jest raz w miesiącu dla wolontariuszy zaangażowanych w pomoc najbardziej potrzebującym, którzy w podejmowanych działaniach wspierani są przez swoje firmy.