W ING Banku Śląskim depozyty w górę

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski podwyższył oprocentowanie lokat terminowych i Otwartego Konta Oszczędnościowego dla klientów indywidualnych i małych firm. Stawki oprocentowania wzrosły odpowiednio o 0,50 pkt. proc. i 0,25 pkt. proc. To trzecia w tym roku podwyżka oprocentowania depozytów przeprowadzona przez Bank.

Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:

Produkt

Minimalny wkład

Oprocentowanie

przed zmianą

Oprocentowanie

po zmianie

Różnica

Lokata 6M (PLN)

1000 PLN +

3,75%

4,25%

+0,50%

Lokata 12M (PLN)

1000 PLN +

4,00%

4,50%

+0,50%

Lokata 24M (PLN)

1000 PLN +

4,25%

4,75%

+0,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe (PLN)

Brak

(od 100 000 PLN)

3,80%

(4,05%)

4,05%

(4,30%)

+0,25%

Nowe stawki obowiązują od 10 września b.r.

„W ślad za podwyżkami stóp procentowych konsekwentnie podwyższamy oprocentowanie depozytów. Dzięki przeprowadzanym podwyżkom chcemy utrzymywać na wysokim poziomie atrakcyjność i konkurencyjność oferty depozytowej Banku - powiedziała Alicja Żyła, Dyrektor Departamentu Detalicznych Produktów Depozytowych w ING Banku Śląskim.

Przypomnijmy, że w tym roku stopy procentowe w Polsce wzrosły o 0,75 pkt. proc., natomiast podwyżka oprocentowania OKO wyniosła 0,80 pkt. proc. Jednocześnie Bank, w ramach trwającej do 30 września br. promocji „Od dzisiaj pieniądze bez łaski", obniżył do 8% oprocentowanie kredytów gotówkowych i kart kredytowych.

ING Bank Śląski jest liderem pod względem liczby i wartości rachunków oszczędnościowych. Liczba Otwartych Kont Oszczędnościowych na koniec czerwca br. wyniosła 1 167 tys. w porównaniu z 825 tys. w analogicznym okresie ub.r., co oznacza wzrost o 41%. Jednocześnie wartość środków na rachunkach oszczędnościowych wzrosła na koniec czerwca br. o 15% do 16,2 mld zł z 14,1 przed rokiem. W sumie udział Banku w rynku depozytów wynosi ok. 9%, co daje „III miejsce na podium".

Otwarte Konto Oszczędnościowe jest wygodną i opłacalną formą lokowania nadwyżek finansowych. Jego bezsprzecznymi atutami są wysokie oprocentowanie, bezpłatne otwarcie i obsługa rachunku. Wpłaty, jak i wypłaty z Otwartego Konta Oszczędnościowego można dokonywać w dowolnej wysokości i w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Otwarcie i obsługa Otwartego Konta Oszczędnościowego możliwa jest zarówno w oddziałach banku, jak i za pośrednictwem Internetu czy telefonu.