Po co zamrażać pieniądze? „Zamień lokatę na Otwarte Konto Oszczędnościowe”

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Z badań rynkowych wynika, że w strukturze oszczędności Polaków wciąż dominują lokaty, zakładane głównie w dużych, tradycyjnych bankach, na okres krótszy niż pół roku. Warunki, jakie oferują banki dla takich oszczędności są w większości gorsze niż w ING Banku Śląskim i często wiążą się z zamrożeniem pieniędzy. Otwarte Konto Oszczędnościowe to oprocentowanie 3,25% oraz możliwość wpłat i wypłat w dowolnym momencie, bez utraty odsetek! 

„O tym, że mamy dobre produkty, o oprocentowaniu należącym do najbardziej atrakcyjnych na rynku, świadczy zainteresowanie naszych klientów a co za tym idzie ciągły wzrost sprzedaży. Chcemy jednak być jeszcze lepsi i powiedzieć o tym szerokiej publiczności, dlatego zdecydowaliśmy się na nowatorską kampanię informacyjną. Szczegóły już od 27 stycznia w polskich mediach, głównie w telewizji” – powiedział Roman Jędrkowiak, Dyrektor Departamentu Marketingu Detalicznego w ING Banku Śląskim. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe jest bardzo wygodną i opłacalną formą lokowania nadwyżek finansowych. Wysokie oprocentowanie, bezpłatne otwarcie i obsługa rachunku to bezsprzeczne atuty Otwartego Konta Oszczędnościowego. Zarówno wpłaty, jak i wypłaty z Otwartego Konta Oszczędnościowego można dokonywać w dowolnej wysokości i w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Odsetki kapitalizowane są miesięcznie, co dodatkowo uatrakcyjnia oprocentowanie. Otwarcie i obsługa Otwartego Konta Oszczędnościowego jest bezpłatne i możliwe zarówno w oddziałach banku jak i za pośrednictwem internetu czy telefonu. 

ING Bank Śląski jest liderem na polskim rynku w pozyskiwaniu depozytów. Przypomnijmy, że w 2005 roku bank pozyskał ponad dwa razy więcej pieniędzy niż kolejny najlepszy pod tym względem bank na rynku. W 2006 roku odnotowano dalszą aktywizację sprzedaży Otwartego Konta Oszczędnościowego. Wartość portfela tego produktu wzrosła z 9.912,53 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2005 roku do 12.555,74 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2006 roku. Na koniec 2006 roku liczba Otwartych Kont Oszczędnościowych w PLN przekroczyła 1 mln! 

Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów wynosi ok. 9%, co daje „III miejsce na podium”. Głównymi konkurentami są dwa największe banki na rynku, które łącznie gromadzą prawie 40% wszystkich depozytów. Aż połowa oszczędzających Polaków trzyma pieniądze właśnie w tych bankach.