Fundacja ING Dzieciom organizacją pożytku publicznego

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Fundacja ING Dzieciom w marcu b.r. otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu ma możliwość pozyskania dodatkowych środków dla potrzebujących – w ciągu kilkunastu lat swej działalności Fundacja ofiarowała już pomoc o wartości ponad 36 mln zł. 

Fundacja ING Dzieciom to wspólna inicjatywa wszystkich firm ING w Polsce, będąca odpowiedzią na globalny program Grupy ING Szanse dla Dzieci (ING Chances for Children). Fundacja opiera swoją działalność na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Jednocześnie stanowi połączenie i mocne ukierunkowanie prowadzonej od wielu lat przez wszystkie spółki ING w Polsce działalności charytatywnej na rzecz dzieci. Ambasadorem Grupy ING ds. pomocy dzieciom w Polsce jest Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego. 

Fundacja ING Dzieciom skupia swoje działania w obszarze edukacji dzieci i młodzieży z najuboższych obszarów. Definiując ubogie obszary nie ogranicza się jedynie do obszarów w znaczeniu geograficznym, ale również społecznym, socjalnym i zdrowotnym.

W ramach działań Fundacji ING Dzieciom prowadzonych jest szereg programów takich na przykład, jak:

Wolontariat ING - program, który daje możliwość zaangażowania się pracownikom ING w pracę wolontarystyczną. W ING Banku Śląskim każdy pracownik może wykorzystać 8 godzin czasu pracy w ciągu roku, na działania w ramach wolontariatu. 

Pracownicy ING Dzieciom – to program składki pracowniczej - pracownicy wszystkich spółek ING w Polsce mogą zadeklarować dowolną kwotę, która jest miesięcznie przekazywana z wynagrodzenia na statutową działalność Fundacji ING Dzieciom.  

Angielski z ING - głównym celem programu jest pokonanie bariery edukacyjnej i uświadomienie młodym uczestnikom programu jak ważna jest znajomość języka obcego. Program prowadzony w świetlicach środowiskowych we współpracy z wybraną szkołą językową.  

Świetlice internetowe ING – świetlice pomagają rozwijać młode społeczeństwo informacyjne, umożliwiają także realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych (forma spędzania wolnego czasu). W ramach programu Fundacja pokrywa koszty remontu i wyposażenia pomieszczenia oraz koszty utrzymania stałego łącza internetowego. Oprócz darmowego dostępu do Internetu, dzieci mogą zawsze liczyć na ciepły posiłek i kubek gorącej herbaty. 

Pomoc dla szkół i turnusy rehabilitacyjno- edukacyjne - wsparcie dla szkół ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach wspólnych działań na rzecz poprawy warunków nauki i rehabilitacji podopiecznych Szkół Specjalnych Fundacja sukcesywnie przekazuje sprzęt komputerowy, meble i inny sprzęt wykorzystywany w pracy dydaktycznej. Dla podopiecznych placówek organizowane są turnusy edukacyjno-rehabilitacyjne oraz dofinansowania zakupu posiłków dla dzieci.  

W towarzystwie lwa - pierwszy program społeczny w Polsce, propagujący techniki biblioterapii - terapii psychopedagogicznej, wykorzystującej odpowiednio przygotowane teksty lub książki. Narzędziem programu jest specjalna książka dla dzieci Lucjan Lew, jakiego nie było. Program opracowany w 2005 roku z myślą o dzieciach hospitalizowanych na oddziałach onkologii i hematologii w Polsce. W II edycji w 2006 roku udział wzięły również dzieci z oddziałów nefrologicznych.

Oprócz autorskich programów, Fundacja ING Dzieciom współpracuje z instytucjami, które prowadzą działalność stypendialną i wspierają dzieci wybitnie uzdolnione (np. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci) oraz z tymi, które dbają o rozwój młodzieży w obszarze przedsiębiorczości (np. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości). Jednocześnie Fundacja prowadzi działalność charytatywną, udzielając wsparcia finansowego różnym podmiotom, na przykład domom dziecka.