ING Bank Śląski patronem V Festiwalu Ekspresji Dziecięcej

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski już trzeci raz patronuje Ogólnopolskiemu Festiwalowi Ekspresji Dziecięcej, organizowanemu przez Centrum Ekspresji Dziecięcej, działające przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej prezentuje twórczość dziecięcą oraz integruje środowisko naukowe pedagogów i psychologów.

Festiwalowi towarzyszą dziecięce prezentacje teatralne, występy zespołów wokalnych oraz wystawy i happeningi plastyczne. W prezentacjach udział biorą dzieci i młodzież ze szkół, przedszkoli, szkół specjalnych oraz integracyjnych.

Uroczyste otwarcie Festiwalu połączone z happeningiem przed budynkiem Centrali ING Banku Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 odbędzie się 26 kwietnia (czwartek) o godzinie 9.00.

ING Bank Śląski jako Patron Festiwalu pełni również rolę gospodarza Prezentacji Artystycznych dzieci niepełnosprawnych, które odbędą się 27 kwietnia (piątek), w Sali Audytoryjnej Centrali Banku.

Festiwal połączony jest także z wystawą różnych form ekspresji dziecięcej, którą można oglądać w atrium budynku Centrali Banku.

Więcej na: www.centrumekspresji.prv.pl