ING Bank Śląski jedną z najlepszych spółek na giełdzie

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku" ING Bank Śląski zajął trzecią pozycję. Bank pobił wszystkie inne spółki w kategorii „relacje inwestorskie”, szczególnie wysoko zostały również ocenione kompetencje zarządu. To najwyższa lokata ING Banku Śląskiego w dziewięcioletniej historii rankingu.  

Bank również zajął wysokie miejsce w zestawieniu „Sukces roku 2007”. Co wyróżniło bank na tle innych spółek?

Instytucja skutecznie stawiała na produkty finansowe dla detalu. Wyspecjalizowała się w tym segmencie i wykazała wysoką dynamikę wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego. Solidne wyniki podbudowało również dodatnie saldo rozwiązywanych rezerw. Ponadto pierwszy raz od kilku lat Bank udzielał kredytów szybciej niż konkurenci. Udało mu się przełamać niekorzystny trend spadającego udziału w rynku, przede wszystkim właśnie w kredytach dla klientów indywidualnych – wyjaśnia Puls Biznesu. 

Według gazety badanie na najlepszą spółkę na polskiej giełdzie jest cenną wskazówką dla inwestorów. Można się z niego dowiedzieć, który zarząd ma największy wpływ na kurs, poznać firmę najlepiej dbającą o akcjonariuszy i mającą najlepsze perspektywy. Badanie zostało przeprowadzone wśród doradców inwestycyjnych, analityków giełdowych i maklerów z domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, departamentów kapitałowych banków oraz firm konsultingowych przez Pentor Research International. W badaniu wzięło 180 respondentów.  

Przedmiotem oceny spółki było siedem czynników:

  • kompetencje zarządu,
  • jakość oferowanych produktów i usług,
  • relacje z inwestorami,
  • perspektywy rozwoju,
  • szeroko pojmowany sukces w minionym roku,
  • skutki zmiany zarządu,
  • rekomendowanie zakupu akcji spółki.