Wysoka ocena zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Pod względem kompetencji zarząd ING Banku Śląskiego zajmuje drugą pozycję wśród spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - podał poniedziałkowy Puls Biznesu. W rankingu „Giełdowa spółka roku" ocen dokonali profesjonaliści, na co dzień zajmujący się rynkiem kapitałowym - analitycy, maklerzy i doradcy inwestycyjni.

W rankingu Pulsu Biznesu zarząd ING Banku Śląskiego został wyprzedzony jedynie przez BZ WBK. Trzecie miejsce przypadło TVN. Specjaliści oceniali jakość spółki głownie przez pryzmat kompetencji jej zarządu. W sumie, w rankingu Pulsu Biznesu „Giełdowa spółka roku" ING Bank Śląski zajął trzecią pozycję. To najwyższa lokata ING Banku Śląskiego w dziewięcioletniej historii rankingu. Natomiast w kategorii „relacje inwestorskie” Bank pobił wszystkie inne spółki notowane na giełdzie.

Według Pulsu Biznesu badanie na najlepszą spółkę na polskiej giełdzie jest cenną wskazówką dla inwestorów. Można się z niego dowiedzieć, który zarząd ma największy wpływ na kurs, poznać firmę najlepiej dbającą o akcjonariuszy i mającą najlepsze perspektywy.

Przypomnijmy, że badanie zostało przeprowadzone wśród doradców inwestycyjnych, analityków giełdowych i maklerów z domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, departamentów kapitałowych banków oraz firm konsultingowych przez Pentor Research International. W badaniu wzięło udział 180 respondentów.

Przedmiotem oceny spółki było siedem czynników:

  • kompetencje zarządu,
  • jakość oferowanych produktów i usług,
  • relacje z inwestorami,
  • perspektywy rozwoju,
  • szeroko pojmowany sukces w minionym roku,
  • skutki zmiany zarządu,
  • rekomendowanie zakupu akcji spółki.