ING Bank Śląski „Firmą Bliską Środowisku"

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został laureatem konkursu „Firma Bliska Środowisku" organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Ministra Środowiska - Macieja Nowickiego.

Konkurs „Firma Bliska Środowisku" jest skierowany do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, wśród których można wyróżnić organizacje działające w sektorze ochrony środowiska, przedsiębiorstwa znacząco oddziałujące na środowisko naturalne oraz inne firmy. ING Bank Śląski należy do trzeciej grupy. Jest firmą, która chce realizować swoje strategie rozwoju z uwzględnieniem istotnej roli czynników ekologicznych i w ten sposób budować świadomość i wrażliwość ekologiczną wśród pracowników i otoczenia, mimo iż ich charakter nie wskazuje na znaczące zagrożenie dla środowiska.

W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt firm z całej Polski. We wszystkich zgłoszonych przedsiębiorstwach niezależni eksperci przeprowadzili audyt, podczas którego oceniono stosowanie wymagań prawnych oraz praktycznych aspektów zarządzania strategicznego w zakresie ochrony środowiska. W przypadku ING Banku Śląskiego ocenę przeprowadzono w Centrali Banku oraz w wybranych oddziałach.

Wśród proekologicznych działań ING Banku Śląskiego można wyróżnić m.in.: zbieranie i przekazywanie do recyclingu makulatury, tonerów, świetlówek, a także sprzętu elektronicznego. Poza tym w całym Banku, zarówno w Centrali, jak i w oddziałach, używa się wyłącznie energooszczędnych źródeł światła. Wśród akcji wolontarystycznych pracowników ING Banku przeprowadzane są także te, które mają na celu rewitalizację lasów, ochronę środowiska, edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie - w 2007roku zorganizowano dwie akcje zalesiania.

Uhonorowanie ING Banku certyfikatem „Firma Bliska Środowisku" oznacza, że Bank przeszedł pozytywnie szczegółową ocenę następujących zagadnień:

1. Zgodności działań przedsiębiorstw z polskim i europejskim prawem środowiskowym;
2. Przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
3. Stosowania innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w obszarze produktów, procesów i systemu zarządzania;
4. Stopnia wypełnienia potrzeb i wymagań wobec interesariuszy przedsiębiorstwa;
5. Stopnia realizacji proekologicznych przedsięwzięć innowacyjnych;
6. Skuteczności i efektywności realizowanej strategii konkurowania opartych o kryteria ekologiczne;
7. Przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie.

Materiały do pobrania