Inwestycyjna Lokata Ubezpieczeniowa GLOBAL PROFIT

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej GLOBAL PROFIT, która gwarantuje pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie daje możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury. Subskrypcja potrwa do 25 kwietnia b.r. 

ILU Global Profit to kolejny oferowany przez ING produkt strukturyzowany, którego strategia inwestycyjna oparta jest na modelu matematycznym, który zdobył nagrodę Nobla (Markowitz’s Efficient Frontier Theory), umożliwiającym zarabianie zarówno na wzroście – łącznie z wykorzystaniem dźwigni finansowej, jak i na spadkach poszczególnych rynków. 

Inwestycja skierowana jest do inwestorów, którzy poszukują szerokich możliwości inwestycyjnych w różne aktywa bazowe , w wielu strefach geograficznych, ale jednocześnie pragną maksymalnie ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Jest to produkt mocno zdywersyfikowany zarówno pod względem geograficznym (Europa, USA, Japonia, rynki wschodzące), jak i sektorowym (akcje, obligacje, nieruchomości, surowce naturalne, waluty). Dodatkowo, strategia inwestycyjna zapewnia aktywną alokację pomiędzy poszczególnymi rynkami, w zależności od aktualnie panującej na nich koniunktury oraz dzięki możliwości zawarcia zarówno krótkich, jak i długich pozycji na poszczególnych aktywach umożliwia generowanie zysków również przy wykorzystaniu trendów spadkowych – powiedział Dariusz Maliszewski Senior Product Manager w ING Banku Śląskim.  

Minimalna kwota, jaką można zainwestować to 3000 złotych. Produkt ma charakter średnioterminowy – okres inwestycji to 36 miesięcy. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według stawki depozytowej w wysokości 4,50% w skali rocznej. 

Oferta jest dostępna dla wszystkich klientów indywidualnych ING Banku.