Zmiana oprocentowania lokat terminowych

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W związku z ostatnimi obniżkami stóp procentowych ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania lokat terminowych w USD. Nowe stawki oprocentowania obowiązują od 7 kwietnia br.

Wysokość aktualnego oprocentowania przedstawia tabela:

 

Produkt

 

Minimalny wkład

 

Oprocentowanie

przed zmianą

 

Oprocentowanie

po zmianie

 

Zmiana

Lokata terminowa o stałej stopie procentowej 12M w USD

 

500 USD

 

2,50%

 

1,80%

 

- 0,70%

Lokata terminowa o stałej stopie procentowej 24M w USD

 

500 USD

 

2,75%

 

2,00%

 

- 0,75%

Nie nastąpiła zmiana oprocentowania lokat terminowych o stałej stopie procentowej w PLN (od 4,75% do 5,25%) oraz EUR (od 2,25% do 2,50%), a także oprocentowanie eLokaty w PLN - mieszczące się w granicach od 4,80% do 5,50%.