Zmiana oprocentowania pożyczki pieniężnej w ING

|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski podjął decyzję o podwyższeniu stawek oprocentowania pożyczki pieniężnej w ofercie standardowej bez zabezpieczenia oraz w ofercie na oświadczenie o stałej stopie procentowej. Zmienione stawki będą obowiązywać od 14 kwietnia b.r.

„Podwyżka oprocentowania jest podyktowana koniecznością dopasowania naszej oferty do poziomu cen na rynku, a także uwzględnieniem ostatnich zmian stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej." - mówi Tomasz Byczyński, dyrektor Departamentu Rynku Klienta Indywidualnego w ING Banku Śląskim.

Oprocentowanie Pożyczki pieniężnej obowiązujące od 14 kwietnia 2008 r. przedstawia poniższa tabela.

 

 

Oprocentowanie przed zmianą

Oprocentowanie po zmianie

ZMIANA

Pożyczka -  oferta standardowa   z zabezpieczeniem

Stały klient

 

8,25%

 

8,25%

 

Bez zmian

Pozostały klient

 Pożyczka - oferta standardowa  bez zabezpieczenia

Stały klient

9,50%

11,0%

1,50%

Pozostały klient

12,50%

15,0%

2,50%

Pożyczka - oferta „na oświadczenie"

Stały klient

12,50%

15,0%

2,50%

Pozostały klient

16,50%

19,0%

2,50%

Nie nastąpiła zmiana w zakresie Pożyczki pieniężnej o zmiennej stopie oprocentowania ani oferty standardowej Pożyczki z zabezpieczeniem.