Wolontariusz ING Osobowością Miesiąca

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Wolontariusz ING został uznany przez Centrum Wolontariatu za „Osobowość Miesiąca". Tytuł ten przyznawany jest raz w miesiącu dla wolontariuszy zaangażowanych w pomoc najbardziej potrzebującym, którzy w podejmowanych działaniach wspierani są przez swoje firmy.

Osobowością marca został Leszek Kędzior, który na co dzień jest Naczelnikiem w Departamencie Monitoringu i Restrukturyzacji. Od początku roku Leszek zorganizował wspólnie z wolontariuszami ze swojego zespołu turniej piłki nożne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych, remont pokoju zabaw dla dzieci przebywających pod opieką Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Zabrzu, a także zaangażował się w powstanie świetlicy internetowej ING w Zabrzu Biskupicach. W najbliższym czasie będzie realizował projekt w ramach, przeprowadzonego wśród pracowników ING Banku Śląskiego, konkursu Dobry Pomysł. Leszek jest już piątym wolontariuszem ING, docenionym przez Centrum Wolontariatu.

Wolontariat ING to program społeczny, który daje pracownikom ING Banku Śląskiego możliwość zaangażowania się w pracę wolontarystyczną. Wolontariuszem może być każdy, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Rodzaj pracy wolontarystycznej powinien jednak sprawiać wolontariuszowi satysfakcję i być zgodny z jego predyspozycjami. W pracy wolontariusza można więc wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także swoje hobby, zainteresowania i umiejętności. Projekty naszych bankowych wolontariuszy wspiera Fundacja ING Dzieciom.

Wolontariusz sam decyduje ile czasu przeznacza na wolontariat jednak od tego roku, każdy z pracowników banku może przeznaczyć 1 dzień (8 godzin zawodowego czasu pracy) na działania w ramach wolontariatu - gwarantuje to Regulamin Pracy ING Banku Śląskiego. Można ten czas wykorzystać jednorazowo w ciągu jednego dnia lub podzielić na poszczególne godziny.

Większość wolontariuszy ING pracuje bezpośrednio z dziećmi w świetlicach środowiskowych, gdzie uczą angielskiego (Angielski z ING), tłumaczą zagadnienia z zakresu informatyki, ekonomii, czy po prostu odrabiają z młodzieżą lekcje. Organizują też inne akcje, np. czytanie książek (program biblioterapeutyczny w Towarzystwie Lwa), turnieje sportowe czy malowanie i odnawianie obiektów. Część z nich pracuje w biurach organizacji wolontarystycznych, gdzie pomaga w realizowaniu projektów lub w organizowaniu różnych akcji i wydarzeń.