Kolejna świetlica internetowa ING otwarta!

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Fundacja ING Dzieciom, wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ELPIS, otworzyła kolejną, piątą już świetlicę internetową dla dzieci. Świetlica została uruchomiana w centrum Opola 15 kwietnia b.r.

Świetlice internetowe ING to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu. Dzięki nim dzieci mogą uzyskać pomoc dydaktyczną w realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych. Poprzez takie przedsięwzięcia Fundacja ING pomaga wyrównywać szanse startu w zawodowe życie. Dzieci oprócz darmowego dostępu do internetu mogą zawsze liczyć na ciepły posiłek, a także pomoc w odrabianiu lekcji. Koszt remontu i wyposażenia pomieszczenia, w którym mieści się świetlica oraz koszty utrzymania stałego łącza internetowego pokrywa Fundacja.

Pierwsza świetlica internetowa ING powstała w Katowicach - Załężu przy ul. Klimczoka w 2005. Kolejną otwarto w 2006r., w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach pod nazwą „Kuźni pod Lwem". Od września do grudnia 2006 roku świetlicę internetową odwiedziło 1130 użytkowników, z czego 2/3 to dzieci i młodzież uczęszczająca do pabianickich gimnazjów. W drugiej połowie 2007 roku Fundacja ING Dzieciom uruchomiła świetlicę w Olkuszu przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła, a z końcem stycznia 2008r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni internetowej w Środowiskowym Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. Nowo otwarta świetlica w Opolu, mieszcząca się przy ul. Damrota 6, jest już piątą świetlicą powstałą z inicjatywy Fundacji ING Dzieciom.

Fundacja ING Dzieciom to wspólna inicjatywa wszystkich spółek ING w Polsce. Jej misją jest wyrównywanie szans poprzez:

  • Edukację dzieci z obszarów najuboższych,
  • Edukację dzieci przewlekle chorych,
  • Edukację młodzieży w obszarze przedsiębiorczości,
  • Dostęp młodzieży rodzin ubogich do szkolnictwa wyższego.