Wolontariusze ING wyremontowali pokój zabaw

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W miniony piątek zakończyła się kolejna akcja zorganizowana w ramach wolontariatu ING. Tym razem wolontariusze wyremontowali pokój zabaw dla dzieci w hostelu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu.

Inicjatorem i koordynatorem akcji był Leszek Kędzior, wolontariusz ING, wybrany niedawno przez Centrum Wolontariatu Osobowością Miesiąca. W wykończeniowych pracach, oprócz wolontariuszy ING, uczestniczył także wiceprezes ING Banku Śląskiego, Mirosław Boda. Prace polegały na dekorowaniu ścian, montowaniu żaluzji oraz wyposażaniu pokoju zabaw dla dzieci w potrzebne materiały. Na rzecz ośrodka przekazany zostanie także sprzęt komputerowy. Większość prac remontowych fundacja wykonała we własnym zakresie, a do poważniejszych czynności, jak np. związanych z instalacją elektryczną, zatrudniono wyspecjalizowane firmy.

Wolontariat ING to program społeczny, który daje pracownikom ING Banku Śląskiego możliwość zaangażowania się w pracę wolontarystyczną. Wolontariuszem może być każdy, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Wolontariusz sam decyduje ile czasu przeznacza na wolontariat, jednak od zeszłego roku każdy z pracowników banku może przeznaczyć 1 dzień (8 godzin zawodowego czasu pracy) na działania w ramach wolontariatu. Większość wolontariuszy pracuje bezpośrednio z dziećmi w świetlicach środowiskowych, gdzie uczą angielskiego (Angielski z ING), tłumaczą zagadnienia z zakresu informatyki, ekonomii, czy po prostu odrabiają z młodzieżą lekcje. Organizują też inne akcje np. czytanie książek (program biblioterapeutyczny W Towarzystwie Lwa), turnieje sportowe czy malowanie i odnawianie obiektów. Część z nich pracuje w biurach organizacji wolontarystycznych, gdzie pomaga w realizowaniu projektów lub w organizowaniu różnych akcji i wydarzeń.