ING Bank Śląski patronem VI Festiwalu Ekspresji Dziecięcej

CSR,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski już po raz czwarty patronuje Ogólnopolskiemu Festiwalowi Ekspresji Dziecięcej, integrującemu środowisko naukowe pedagogów i psychologów.

Uroczyste otwarcie Festiwalu odbyło się 23 kwietnia (środa) o godzinie 9.30 w budynku Centrali ING Banku Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34. Dzieci ze szkół podstawowych, specjalnych oraz integracyjnych w ramach festiwalu biorą udział w różnych prezentacjach artystycznych, które zostały specjalnie przygotowane na tę okazję, m.in. dziecięce prezentacje teatralne, występy zespołów wokalnych oraz wystawy i happeningi plastyczne. Ponadto Festiwal obejmuje warsztaty dla studentów, nauczycieli, animatorów, wychowawców i artystów, pracujących na co dzień z dziećmi, a także bibliotekarzy i biblioterapeutów. Cała impreza potrwa do soboty, 26 kwietnia b.r.

Festiwal został połączony z V Ogólnopolską Konferencją Naukową "Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę". Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną wydane w formie książkowej. Honorowy patronat nad imprezą objęli rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz prezydent Katowic.

Festiwal współorganizowany jest przez Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Bibliotekę Śląską, Akademię Muzyczną w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Mysłowicach.

Więcej na: www.centrumekspresji.prv.pl