ING Bank Śląski wprowadził kredyt hipoteczny w CHF

Akcje marketingowe i promocje , Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski rozszerzył swoją ofertę o produkty hipoteczne indeksowane kursem franka szwajcarskiego. W ramach promocji klienci, którzy do końca czerwca br. podpiszą umowy kredytowe nie zapłacą prowizji za udzielenie kredytu i jego wcześniejszą spłatę.

-„Bank chcąc zapewnić klientom pełną ofertę kredytową wprowadził produkty hipoteczne indeksowane kursem CHF. Jednocześnie nadal będziemy przede wszystkim proponować kredyty złotowe. W przypadku, kiedy klient wyrazi jednoznaczną chęć do zaciągnięcia kredytu indeksowanego będzie on oferowany. W celu zredukowania ryzyka ponoszonego przez klienta nasza oferta gwarantuje niezmienną w pierwszych dwóch latach stopę procentową, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo drastycznej zmiany wysokości raty" - powiedział Wojciech Widenka, odpowiedzialny za produkty hipoteczne w ING Banku Śląskim.

Zasady udzielania produktów hipotecznych indeksowanych kursem CHF zostały ujednolicone z dotychczasową ofertą kredytów i pożyczek udzielanych w złotych.

W ramach obydwu ofert:

  • klienci mają możliwość spłaty w ratach malejących i annuitetowych,
  • zrównano minimalną wysokość kredytu/pożyczki,
  • ujednolicono dopuszczalny poziom LTV dla wszystkich rodzajów nieruchomości: (80% - bez ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, 100% z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego).

Oferta kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich jest skierowana do klientów, których minimalny dochód wynosi 2000 zł (minimalny dochód w przypadku kredytu złotowego to 1000 zł).

Klienci, którzy do końca czerwca b.r. podpiszą umowy kredytowe, będą mogli skorzystać z promocyjnych warunków cenowych dla kredytów i pożyczek indeksowanych kursem CHF:

Kredyt hipoteczny i budowlano-hipoteczny (w tym również konsolidacyjny):

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu,
  • 0 zł opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę,

Pożyczka hipoteczna:

  • obniżenie prowizji o 50% za udzielenie,
  • 0 zł opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę.