Zmiana metody autoryzacji transakcji w ING BankOnLine

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Od 19 maja b.r. klienci indywidualni i małe firmy ING Banku Śląskiego będą mogli dokonywać transakcji w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine jedynie za pomocą metody autoryzacji wykorzystującej kody autoryzacyjne (jednorazowe) oraz modułu oceny poziomu ryzyka składanej dyspozycji. Rozwiązanie to łączy wysoki stopień bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji z dostępnością i wygodą korzystania.

 „Nowa metoda autoryzacji zapewnia wysokie bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji dzięki przekazywaniu kodu jednorazowego niezależnym od internetu kanałem transmisji, czyli SMS-em lub za pomocą serwisu telefonicznego. Dodatkowo mechanizm autoryzacji uzupełniony został o moduł oceny poziomu ryzyka składanej dyspozycji tak, aby nie każda dyspozycja wymagała potwierdzenia kodem autoryzacyjnym. Wygodę i dostępność zapewnia z kolei możliwość korzystania przy potwierdzaniu transakcji z telefonu komórkowego lub stacjonarnego" - powiedział Piotr Kochanowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w ING Banku Śląskim.

Wprowadzana metoda wymaga potwierdzania jednorazowym kodem autoryzacyjnym dyspozycji wskazanych przez bank na podstawie zmiennego algorytmu oceniającego ryzyko transakcji. Moduł oceny ryzyka działa na podobnej zasadzie jak programy monitorujące transakcje kartowe, oceniając dyspozycje m.in. na podstawie typowego profilu zachowań użytkownika. Funkcjonalność ta jest zgodna z najnowszymi światowymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w bankowości internetowej.

Jeśli na podstawie analizy transakcji bank zdecyduje, że dyspozycja wymaga autoryzacji, Użytkownik otrzyma specjalny kod autoryzacyjny, który jest generowany indywidualnie dla każdej dyspozycji, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Kod autoryzacyjny jest dostarczany klientowi w formie:

  • wiadomości SMS wysyłanej na numer telefonu podany w procesie aktywacji usługi lub podczas zmiany metody,
  • za pośrednictwem serwisu HaloŚląski (opcja dostępna tylko dla Użytkowników serwisu HaloŚląski).

Generowany kod autoryzacyjny zawiera również opis transakcji, której dotyczy. Obejmuje to takie informacje jak np. typ transakcji, kwota oraz wybrane cyfry rachunku beneficjenta. Dzięki temu klient może sprawdzić poprawność dyspozycji, jaka zostanie wykonana po zatwierdzeniu. Ważność kodu mija po 30 minutach od momentu udostępnienia go przez bank.

Metoda autoryzacji wykorzystująca kody autoryzacyjne (jednorazowe) i moduł oceny ryzyka jest dostępna dla klientów banku od sierpnia ubiegłego roku. Od 19 maja br. będzie jedynym sposobem potwierdzania transakcji. Dotychczas można było także potwierdzać transakcje za pomocą hasła do klucza umieszczonego na serwerze banku lub zapisanego na dyskach lokalnych. Klienci banku mogą zmienić dotychczas stosowaną metodę autoryzacji na nową poprzez system bankowości internetowej. Operacja zajmuje tylko kilka minut. Zmiany można również dokonać w placówce banku.