Wzrost zysku ING Banku Śląskiego w I kwartale

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W pierwszym kwartale 2008 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 173,7 mln zł w porównaniu z 167,4 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku. Na koniec marca br. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 20%.

- W I kwartale br. bank realizował strategię wzrostu z wykorzystaniem kanału internetowego. Wprowadzanie na początku roku darmowego internetowego Konta Direct spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem klientów. Liczba otworzonych w I kwartale Kont Direct wyniosła 47 tys., a liczba klientów indywidualnych wzrosła o 85 tys. do 2,3 mln. W segmencie detalicznym osiągnęliśmy rekordowy poziom udziału w rynku depozytów gospodarstw domowych, który na koniec marca wyniósł 9,42%. To pokazuje, że nasza uczciwa i prosta oferta depozytowa wygrywa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Systematycznie budujemy pozycję na rynku kredytowym. Najwyższą dynamikę wzrostu zanotowaliśmy w przypadku pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych, które wzrosły odpowiednio o 145% i 98% - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- W I kwartale br. bardzo dobre wyniki osiągnęła bankowość korporacyjna. Warty odnotowania jest duży wzrost udziału w rynku kredytów korporacji, który na koniec marca br. osiągnął poziom blisko 6%. Wraz ze wzrostem wartości kredytów rosło zainteresowanie klientów finansowaniem nieruchomości komercyjnych, leasingiem i faktoringiem. Dobre rezultaty przyniosła sprzedaż produktów Rynków Finansowych, szczególnie instrumentów pochodnych. Warte zaznaczenia są także dobre wyniki bankowości elektronicznej korporacji, poprzez którą realizowanych jest obecnie 98% wszystkich transakcji, a liczba transakcji w nowym systemie bankowości internetowej ING BusinessOnLine przekroczyła już poziom 100 tys. miesięcznie - dodał Brunon Bartkiewicz.

Wzrost Grupy ING Banku Śląskiego w kluczowych obszarach działalności w I kwartale 2008 roku:

 • wzrost wartości środków powierzonych przez klientów indywidualnych w zarządzanie o 14% do 34 993 mln zł z 30 728 mln zł w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost wartości Otwartych Kont Oszczędnościowych w złotych o 25% do 20 539 mln zł z 16 440 mln zł w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost wartości lokat strukturyzowanych o 55% do 947 mln zł z 611 mln zł w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost liczby Otwartych Kont Oszczędnościowych o 22% do 1 503 tys. (w tym 1349 tys. kont w złotych) z 1236 tys. (1108 tys. w złotych) w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost liczby kont osobistych o 13% do 1326 tys. (łącznie z 47 tys. internetowych kont Direct) z 1173 tys. w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost liczby klientów detalicznych o 253,5 tys. (85 tys. w I kwartale br.) do 2 342 tys. w porównaniu z I kwartałem 2007 roku,
 • wzrost wartości kredytów w segmencie detalicznym o 48% do 4994 mln zł z 3 379 mln w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost salda złotowych kredytów hipotecznych udzielonych klientom detalicznym o 98% do 2 646 mln zł z 1339 mln zł w I kwartale 2007 roku (sprzedaż nowych kredytów osiągnęła poziom 473 mln zł w porównaniu z 283 mln zł w I kwartale 2007 roku, czyli o ok. 67%)
 • wzrost wartości kredytów dla małych firm o 50% do 948 mln zł z 631 mln zł w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost akcji kredytowej dla klientów korporacyjnych o 22% do 13 964 mln zł z 11 406 mln zł na koniec I kwartału 2007 roku,
 • wzrost depozytów klientów korporacyjnych o 5% do 15 388 mln zł z 14 640 mln zł w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost liczby klientów korporacyjnych o ok. 5% do 12,5 tys.,
 • wzrost dochodów ze sprzedaży produktów rynków finansowych o 76% do 63,9 mln zł z 36,4 mln zł w I kwartale 2007 roku,
 • wzrost wartości produktów Asset Based Lending - leasingu o 159% do 387 mln zł, faktoringu o 93% do 131 mln zł, finansowania nieruchomości komercyjnych o 204% do 353 mln zł.

Prezentacja wynikowa dostępna w materiałach dla mediów.

Materiały do pobrania