Zmiana metody autoryzacji w ING BankOnLine

Produkty i usługi,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Przypominamy o zmianie metody autoryzacji transakcji w systemie ING BankOnLine. Od 19 maja b.r. klienci indywidualni i małe firmy będą mogli dokonywać autoryzacji jedynie za pomocą metody wykorzystującej jednorazowe kody autoryzacyjne oraz modułu oceny poziomu ryzyka składanej dyspozycji.

Wprowadzana metoda wymaga potwierdzania jednorazowym kodem autoryzacyjnym dyspozycji wskazanych przez bank na podstawie zmiennego algorytmu oceniającego ryzyko transakcji. Moduł oceny ryzyka działa na podobnej zasadzie jak programy monitorujące transakcje kartowe, oceniając dyspozycje na postawie wielu czynników składających się na profil zachowań użytkownika. Kod autoryzacyjny jest przesyłany SMS-em lub przekazywany poprzez serwis telefoniczny HaloŚląski. Funkcjonalność ta jest zgodna z najnowszymi światowymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w bankowości internetowej.

Metoda autoryzacji wykorzystująca kody autoryzacyjne (jednorazowe) i moduł oceny ryzyka jest dostępna dla klientów banku od sierpnia ubiegłego roku. Od 19 maja b.r. będzie jedynym sposobem potwierdzania transakcji. Dotychczas można było także potwierdzać transakcje za pomocą hasła do klucza umieszczonego na serwerze banku lub zapisanego na dyskach lokalnych. Klienci banku mogą zmienić dotychczas stosowaną metodę autoryzacji na nową poprzez system bankowości internetowej. Operacja zajmuje tylko kilka minut. Zmiany można również dokonać w placówce banku.