Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Wyniki finansowe i informacje biznesowe ,
|ING BANK ŚLĄSKI S.A.

15 maja 2008 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego. Marię Elisabeth van Elst, Wiceprezes Zarządu Banku, zastąpi na tym stanowisku Justyna Kesler. 

Maria Elisabeth van Elst (narodowość holenderska) złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 31 maja 2008 roku w związku z przejściem do pracy w strukturach ING poza granicami Polski. Maria Elisabeth van Elst pracowała w ING Banku Śląskim od sierpnia 2006 roku, wcześniej związana była z Grupą ING poza Polską. W Zarządzie Banku nadzorowała Piony Operacji, IT i Usług. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu Justyny Kesler na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiadającego za Piony Operacji, IT i Usług. Nową funkcję obejmie z dniem 1 czerwca 2008 roku. 

Justyna Kesler jest związana z ING od 1992 roku. W latach 1992-2001 pracowała w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem, do dzisiaj w ING Banku Śląskim. Od 2004 roku nadzoruje Pion Operacji na stanowisku Dyrektora Banku. Justyna Kesler jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) 

Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Marii Elisabeth van Elst za jej pracę na rzecz ING Banku Śląskiego oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój Banku.