Wyniki po pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2008 spółki Asset Based Lending Grupy ING: ING Commercial Finance, ING Lease  ING Car Lease – osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż w tym samym okresie w 2007 roku. Najwyższą dynamikę wzrostu osiągnął ING Commercial Finance, broniąc uzyskaną już w pierwszym kwartale 2008, pozycję lidera branży.

 

ING Commercial Finance z obrotami 6641,2 mln PLN potroił wynik z pierwszego półrocza 2007. Firma w chwili obecnej ma 41,1% udziału w rynku wśród spółek zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Wyprzedza również ubiegłorocznego lidera rynku Reiffeisen Bank, który do związku nie należy. Wyniki firmy to efekt naszej strategii współpracy w Grupie ING – skomentował Andrzej Żbikowski, Prezes ING Commercial Finance - stale modyfikujemy dotychczasowe produkty i wprowadzamy nowe wychodząc naprzeciw potrzebom rynku. Wprowadziliśmy także produkty, które umożliwiają obsługę dużych firm. Obroty ING Commercial Finance są w znaczącej mierze efektem umów z dużymi Klientami.

Wyższe obroty zanotował też ING Lease. Po pierwszym półroczu 2008 obroty spółki wynoszą 1162,93 mln PLN - to ponad 100 mln więcej niż w pierwszym półroczu 2007. Firma skutecznie broni pozycji lidera leasingu nieruchomości. Zdaniem Mariusza Kurzaca, Prezesa ING Lease sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie sprzyja rozwojowi branży leasingu nieruchomości. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, skutki kryzysu „sub-prime” w USA oraz zaostrzenie polityki refinansowania nieruchomości przez niektóre banki – to według niego trzy główne czynniki, dzięki którym leasing nieruchomości staje się coraz bardziej popularny. W ogólnym rankingu firm leasingowych ING Lease zajmuje czwartą pozycję.

Bardzo dobre wyniki notuje także ING Car Lease – w ciągu ostatniego półrocza firmie przybyło ponad 800 nowych pojazdów, co daje łącznie 6418 samochodów we flocie. Leszek Pomorski, Wiceprezes Spółki oraz Prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasing Pojazdów widzi świetne perspektywy rozwoju branży Car Fleet Management. Osoby odpowiedzialne za samochody w firmach coraz bardziej doceniają kompleksowość, jaką daje im full service leasing – mówi Pomorski – a ING Car Lease jest dla nich synonimem jakości, co pokazały badania satysfakcji klientów i potwierdził, przyznany nam na kolejne trzy lata certyfikat ISO.

 

Prezesi ING Commercial Finance, ING Lease i ING Car Lease zgodnie twierdzą, że rok 2008 będzie dla nich rokiem rekordowym. Zawsze aktualnym źródłem ich sukcesów jest wnikliwa obserwacja rynku i szybkie reagowanie na nowe potrzeby obecnych i potencjalnych Klientów, oraz coraz lepsza współpraca z ING Bankiem.