ING Lease w gronie najlepszych instytucji finansowych w Polsce

23 czerwca 2008 ING Lease został wyróżniony nagrodą „Rzeczpospolitej” dla najlepszych instytucji finansowych w 2007 roku. Nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii Firmy Leasingowe, odebrał Prezes Zarządu ING Lease, Mariusz Kurzac.

 

W szóstym już rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsze instytucje finansowe w Polsce, po raz pierwszy oceniano firmy leasingowe. Ocena przedsiębiorstw z każdego z ośmiu segmentów (banki, banki spółdzielcze, PTE, TFI, towarzystwa ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie, firmy leasingowe), przeprowadzona została na podstawie wskaźników dziennikarzy „Rzeczpospolitej” Poprawność ich wyboru i obiektywizm ich oceny potwierdzili eksperci, działający na co dzień na rynku finansowym oraz teoretycy rynku.

 

Oceniając firmy leasingowe brano pod uwagę te, które udostępniły wszystkie dane. Spółka musiała wykazać zysk w 2006 i 2007 roku. Jej suma bilansowa i wartość całego portfela należności musiała przekroczyć 100 mln zł. Po wyselekcjonowaniu spółek, w tworzeniu rankingu, brano pod uwagę: ich dynamikę zwrotu z kapitału (ROE), wskaźnik rentowności aktywów (ROA), dynamikę wzrostu wartości środków oddanych w leasing oraz dynamikę całego portfela należności.