Imponujący wzrost ING Lease w pierwszym półroczu

|ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

ING Lease odnotował bardzo wysoki, ponad 28% wzrost wartości zawartych umów leasingu i  wydanych aktywów w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, podczas gdy cały rynek leasingu w Polsce lekko wyhamował.

Pierwsza połowa 2019 roku była kolejnym okresem dynamicznego wzrostu dla ING Lease. Z nowymi kontraktami o wartości ponad 2,7 mld zł, ING Lease znacznie umocnił swoją pozycję rynkową osiągając 7,2% udział w rynku (vs. 5,6% w analogicznym okresie 2018 roku). Na koniec czerwca 2019 roku spółka obsługiwała już prawie 27 tys. klientów, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 roku. Całkowita wartość portfela ING Lease na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosła 9,7 mld zł, co oznacza wzrost o 23,4% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku.

- Tak znakomite wyniki oraz nowi, zadowoleni klienci potwierdzają, że nasza oferta doskonale odpowiada na potrzeby przedsiębiorców. Stawiamy na optymalizację procesów operacyjnych, integrację z systemami ING Banku Śląskiego oraz kładziemy nacisk na automatyzację, która pozwala na szybszą obsługę transakcji. Mamy nadzieję, że nasze działania przełożą się na dalszy wzrost satysfakcji i liczby naszych klientów – powiedziała Ewa Łuniewska, prezes ING Lease.

Swoje przewagi konkurencyjne ING Lease upatruje w wykorzystaniu potencjału klientów Grupy ING w Polsce i ścisłej współpracy z ING Bankiem Śląskim. Spółka skupia się także na dalszym rozwoju prostych i wygodnych produktów w obszarze leasingu standardowych aktywów: Programy ING AUTO, ING TRUCK, ING EKO oraz ING Maszyny.

- Na wysoką dynamikę wyników w pierwszej połowie roku wpłynął m.in. rozwój oferty i kanałów dystrybucji w obszarze pojazdów. Konsekwentnie realizujemy strategię rozbudowy kanałów zewnętrznych, takich jak obecność w salonach dealerskich oraz kanałów zdalnych, w tym wnioski online w bankowości internetowej  i mobilnej ING. Działania te pozwoliły na osiągnięcie imponującego, 37%-go wzrostu w obszarze finansowania pojazdów na bardzo konkurencyjnym rynku. Warto wrócić uwagę, że rynek, według raportu opublikowanego przez Związek Polskiego Leasingu, zanotował w tym obszarze spadek o 7% - dodaje Ewa Łuniewska.

ING Lease kieruje ofertę zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jak i największych spółek na polskim rynku. Wspiera polskich przedsiębiorców oraz firmy poprzez finansowanie zakupów środków trwałych w formie leasingu oraz pożyczki leasingowej. Oferuje finansowanie szerokiej gamy ruchomości (pojazdów, maszyn i urządzeń, linii technologicznych, sprzętu medycznego i IT), jak i nieruchomości (budynków biurowych, obiektów handlowych, centrów logistycznych). Także w obszarze leasingu maszyn i urządzeń dynamika wzrostu sprzedaży jest znacznie wyższa od rynku (26% wzrostu ING Lease vs. 3.5% rynku).

Materiały do pobrania